Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

eerste jaar

De vakbeschrijvingen zijn in concept.

Course EC Semester 1 Semester 2
Algorithms and Data Structures 6
Biochemie (voor Bioinformatica) 6
Cell Biology 3
Celfysiologie (voor Bioinformatica) 3
Chemie van het leven (voor Bioinformatica) 3
Databases 6
Foundations of Computer Science 6
Introduction to Logic 6
Introduction to Programming (BSc) 6
Microbiologie (voor Bioinformatica) 3
Molecular Genetics 6
Orientation Bioinformatics 3
Studying and Presenting 3

tweede jaar

De vakbeschrijvingen zijn in concept.

Opmerking:
De vakken Integration: Biological Data Sharing (was 3e jaar) en Bio-ethics (was 2e jaar) zijn vanaf september 2020 van studiejaar gewisseld. Studenten die Bio-ethics hebben al behaald in hun 2e jaar in 2019-2020 hoeven dit vak niet te volgen. Voor 2020-2021 dient het vak Integration: Biological Data Sharing gevolgd te worden door alle 2e en 3e jaar studenten.

Course EC Semester 1 Semester 2
Calculus 1 3
Calculus 2 3
Fundamentals of Computer Systems 6
Integration: Biological Data Sharing and Integration 3
Integration: Sequence Analysis 3
Integration: Technology Trends 3
Kunstmatige Intelligentie 6
Linear Algebra for Computer Scientists 1 3
Lineair Algebra for Computer Scientists 2 3
Moleculaire biologie (voor Bioinformatica) 6
Moleculaire Genetica 2 voor Bioinformatica 3
Moleculaire Microbiologie voor Bioinformatici 3
Research Methods in Computer Science 3
Software Development 6
Statistics for Computer Scientists 6

derde jaar

De vakbeschrijvingen zijn in concept.

Opmerking:
De vakken Integration: Biological Data Sharing (was 3e jaar) en Bio-ethics (was 2e jaar) zijn vanaf september 2020 van studiejaar gewisseld. Studenten die Bio-ethics hebben al behaald in hun 2e jaar in 2019-2020 hoeven dit vak niet te volgen. Voor 2020-2021 dient het vak Integration: Biological Data Sharing gevolgd te worden door alle 2e en 3e jaar studenten.

Opm.: Er kan in het derde jaar gekozen worden voor de Informatica specialisatie:

  • HCI & Information Visualisation (6 EC)

  • Computer Graphics (6 EC)
    of voor de Biologie specialisatie:

  • Molecular Design ( 12 EC)

Let op: de bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Project/Bachelor class 15
Bio-ethiek (voor Bioinformatica) 3
Computer Graphics 6
Data Mining 6
Data Science 6
Human Computer Interaction and Information Visualization 6
Integration: Biological Data Sharing and Integration 3
Integration: Biomedical Security 3
Molecular Design (voor Bioinformatica) 12
Natural Computing 6
On being a Scientist 3
Software Engineering 6