Prospectus

nl en

Chemie van het Leven

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. A.F.J. Ram Email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In de colleges Chemie van het Leven worden de chemische basisbegrippen (chemische elementen, chemische verbindingen, reacties, mechanismen, interacties), de unieke eigenschappen van water (zuur/base, pKa) en de functie van biomoleculen (nucleïnezuren, aminozuren, lipiden en koolhydraten) in de biologie behandeld. Centraal in het begrijpen van chemische reacties zijn zuur/base reacties: De onderdelen molariteit en pH (buffers) komen tijdens het basispracticum aan de orde. De studenten bestuderen zelfstandig de informatie en opdrachten behorend bij chemisch rekenen voor biologen.

Leerdoelen

Doelstellingen: Bijbrengen van basiskennis over moleculen en hun chemische reacties/eigenschappen die een belangrijke rol spelen in de biologie (nucleïnezuren, aminozuren, eiwitten, lipiden en koolhydraten).

Eindtermen:
Studenten hebben inzicht verkregen in de chemische eigenschappen van moleculen en hebben inzicht in de rol die deze moleculen spelen in biologische processen.

Rooster

Zie rooster BLOK 1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Over de colleges Chemie van het Leven en betreffende practica wordt een schriftelijk tentamen gegeven.

De cijferopbouw:

  • 50% colleges & hoofdstukken uit Campbell

  • 50% chemisch rekenen.

Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,0 worden behaald.

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

  • De powerpoint files van de colleges worden op Brightspace geplaatst.

  • Achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen.

Literatuur

  • Campbell’s Biology,12th edition, Hoofdstukken 1 t/m 5

  • PowerPoint-files van de colleges

  • Document met de achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen (Brightspace en LabBuddy)

Aanmelden

Via Usis

Opmerkingen

Hoorcolleges en practica tijdens Basispracticum 1 zijn op elkaar afgestemd.