Prospectus

nl en

Biology

De informatie op deze pagina is onder voorbehoud van wijzigingen voor 2020-2021

Het bachelorprogramma Biologie omvat drie jaar (180 EC) en beoogt het bijbrengen van kennis, vaardigheden en inzicht in biologische en aangrenzende vakgebieden, het aanleren van een wetenschappelijke attitude en kennismaking met het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek via het concept van “studeren in een onderzoeksomgeving”. Het programma bestaat uit een breed en uniform programma van anderhalf jaar (90 EC) gevolgd door anderhalf jaar met veel keuzemogelijkheden. Het derde jaar van de opleiding biedt o.a. ruimte tot het volgen van een minor of tot het volgen van vakken in het buitenland in het kader van deelname aan een universitair uitwisselingsprogramma. De opleiding biologie biedt drie minoren aan in het derde studiejaar, te weten Biodiversity, Human Evolution en Molecular Biotechnology. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek. Studenten die het programma afronden ontvangen een diploma Bachelor of Science in Biologie

Voor vakbeschrijvingen jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen

Voor jaarroosters, inschrijven in Usis en overige bestanden: Zie “Bestanden”

Let op:

 • Wanneer er onder het kopje ‘literatuur’ verplichte boeken vermeld staan, ben je verplicht deze aan te schaffen indien je desbetreffende cursus volgt.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Studieloopbaanorientatie 1 1

BLOK 1 - Fundamenten van het Leven (13 EC):

Basiswiskunde 1
Basispracticum 1 4
Chemie van het Leven 3
Moleculaire Genetica 1 (BIO) 5

BLOK 2 - De Cel (13 EC):

Basispracticum 2 3
Celbiologie BIO) 3
Celfysiologie 3
Microbiologie (BIO) 3
Project Microbiologie 1

BLOK 3 - Project popularisering van Wetenschap (3 EC):

Populair Wetenschappelijk Schrijven 2
Boekproject 1

BLOK 4 - Tree of Life (13 EC):

Biodiversity Plant 7
Evolutiebiologie 1 2
Biodiversiteit Dier 4

BLOK 5 - Het organisme (6 EC):

Biologie van het Organisme Dier 4
Biologie van het Organisme Plant 2

BLOK 6 - Het organisme en omgeving (11 EC):

Ecologie 1
Gedragsbiologie 1 1
Milieubiologie 1 1
Excursies Flora & Fauna 2
Project Ecologie, Biodiversiteit en Gedrag 2
Statistiek (BIO) 4

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

Bio-ethiek 4
Evolutiebiologie 2 7
Microbial Evolution & Ecology 3
Moleculaire Biologie (BIO) 3
On being a Scientist 3
Ontwikkelingsbiologie Dier en Plant 6
Studieloopbaanorientatie 2 2
Systeembiologie 3

Keuzevakken:

Biochemie 6
Biodiversiteit 5
Celbiologie en kanker 3
Populatie en Community Ecologie 6
Ecosysteem Ecologie 3
Gedragsbiologie 2 6
Immunobiologie 3
Microscopie en Imaging 6
Milieubiologie 2 3
Moleculaire Genetica 2 (BIO) 6
Moleculaire Microbiologie 5
Veldonderzoek Ecologie 6
Veldonderzoek Flora 6
Veldonderzoek Gedragsbiologie 5
Veldonderzoek Milieubiologie 6

Derde jaar

Inleiding
Inleiding

Tot het 3e jaarsprogramma (totaal 60 EC) behoren de volgende onderdelen:

 • Keuzeruimte (30 EC)

 • General Research Skills (5 EC)

 • Studieloopbaanorientatie 3 (1 EC)

 • Bachelor Research Project (24 EC)

De keuzeruimte kan worden ingevuld met:

 • de minor Biodiversity

 • de minor Human Evolution

 • de minor Molecular Biotechnology

 • een andere minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden

 • een minor aan de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam

 • individueel samengesteld pakket, b.v. onderdelen van een minor, vakken in het buitenland in het kader van een universitair uitwisselingsprogramma of vakken bij een andere opleiding en/of universiteit.

Voor een individueel samengesteld pakket of voor een minor buiten de Universiteit Leiden is vooraf toestemming van de examencommissie vereist door middel van het indienen van een verzoekschrift in usis.

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek (Bachelor Research Project).

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen:

General Research Skills 5
Studieloopbaanorientatie 3 1
Bachelor Research Project Biology 24

Individueel samengesteld pakket kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:

Advanced Activities Bachelor Research Project 6
Fysische Antropologie 3
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 6
Literature Review 6

Career Perspective