Prospectus

nl en

Microbiologie (BIO)

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. A.F.J. Ram Email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Microbiologen houden zich bezig met het bestuderen van vnl. bacteriën en schimmels. Tijdens de colleges wordt allereerst ingegaan op een aantal basisprincipes uit de microbiologie zoals steriel werken, reinstrijken en ophopingsculturen. Daarnaast wordt ingegaan op de anatomie van prokaryote en eukaryote micro-organismen, en vervolgens op de functie en chemische samenstelling van de celwanden van bacteriën en schimmels. Verder zal worden verteld over hun onderlinge communicatie d.m.v. signaalmoleculen, en op hun interacties met andere organismen zoals mens, dier en plant en hun omgeving. Speciale aandacht zal worden gegeven aan ziekteverwekkers en hoe we ons daartegen kunnen beschermen via hygiënische maatregelen, antibiotica, het immuunsysteem en vaccinatie. Tenslotte zal de rol van micro-organismen in de cyclus van elementen worden behandeld. In de colleges industriële biotechnologie wordt ingegaan op de productie van eiwitten en organische zuren door biotechnologisch belangrijke schimmels. De hoorcolleges worden ondersteund door verschillende microbiologische practica.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Basaal begrip van architectuur, opbouw en gedrag van micro-organismen, alsmede inzicht geven van de essentiële rol van micro-organismen in ons dagelijks leven, hun rol in de biosfeer en hun toepassing in industriële processen.

Eindtermen:
De student heeft basiskennis verworven over indeling, architectuur van bacteriële en eukaryote micro-organismen, en kennis verworven over de rol van micro-organismen op ons dagelijks leven in het bijzonder op het gebied van pathogene micro-organismen en biotechnologisch relevante micro-organismen.

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, oefenvragen, werkcolleges, excursie, zelfstudie en practicum (onderdelen Basispracticum 2)

Toetsing

Over de colleges met bijbehorende practica wordt een schriftelijk tentamen gegeven. Bij de tentamenstof Microbiologie horen ook de onderdelen van het Basispracticum 2 die op het vak Microbiologie betrekking hebben.

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

De powerpoint files van de colleges en bijbehorende oefenvragen worden op Brightspace geplaatst.

Literatuur

  • Syllabus Microbiologie

  • Campbell, Biology, 12th edition

Aanmelden

Via Usis