Prospectus

nl en

Evolutiebiologie 1

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t

Contact

Coördinator: Dr. D.E. Rozen Email: d.e.rozen@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Bij de colleges van evolutiebiologie komt aan bod welke processen biologische variatie genereren, wat de (eventuele) functie van de variatie is en hoe de vergelijking van de huidige diversiteit inzicht geeft in de evolutionaire geschiedenis. Het blok begint met de processen die belangrijk zijn bij soortsvorming en hoe de grotere patronen van biodiversiteit worden beïnvloed door evolutie. Daarbij is van belang om kennis te hebben van de processen van populatie genetica en kwantitatieve genetica die in het middenstuk van het blok worden behandeld. Met behulp van deze disciplines wordt het mogelijk om de werking van adaptieve evolutie door natuurlijke selectie en de werking van genetische drift te begrijpen.

Leerdoelen

Doelstellingen: Inzicht krijgen in de evolutionaire processen en principes van de evolutietheorie.

Eindtermen:
1. Begrip van de basale evolutionaire processen en principes van de evolutietheorie, zowel op kleine als op grote schaal
2. Inzicht in verbanden tussen de patronen van biodiversiteit en variatie en de evolutionaire processen die deze variatie genereren

Rooster

Zie rooster BLOK 4

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkdag evolutiebiologie

Toetsing

Tentamen

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

Instructies en cursusmateriaal is te vinden in de Brightspace-module.

Literatuur

De relevante hoofdstukken in 'Biology' van Campbell & Reece, 12e editie

Aanmelden

en enrollen in Brightspace