Prospectus

nl en

Gedragsbiologie 1

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. K. Riebel en Dr. H.W.Slabbekoorn
Email: k.riebel@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Gedrag is een van de meest kenmerkende en complexe eigenschappen van dieren en mensen. De Gedragsbiologie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de processen die een rol spelen bij de ontwikkeling, de regulering en de organisatie van gedrag, en ook in de adaptieve betekenis en de evolutie van gedrag. Ze doet dat door vanuit een natuurwetenschappelijke benadering beschrijvend en experimenteel onderzoek te doen. Dit cursusonderdeel geeft een beknopt overzicht over de gedragsbiologie en voorbeelden van gedragsbiologisch onderzoek bij dier en mens.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het begrijpen van en onderscheid kunnen maken tussen de vragen naar causatie, ontwikkeling, adaptieve betekenis en evolutie van gedrag. Een overzicht hebben van een aantal belangrijke concepten en theorieën uit de gedragsbiologie (interne en externe stimuli en hun interactie; onderscheid tussen onderzoek naar ontwikkeling van gedrag en de oorzaken van gedragsverschillen; typen leerprocessen; inclusive fitness; invloed van natuurlijke selectie en sexuele selectie op de evolutie van gedrag, altruisme, methoden om evolutie van gedrag te reconstrueren), en over hoe die experimenteel (kunnen) worden onderzocht.

Eindtermen:
In staat zijn tot het onderscheid maken tussen de vier verschillende typen vragen die over gedrag kunnen worden gesteld. Beschrijving kunnen geven en het herkennen van diverse begrippen zoals: stimulusfiltering, sleutelprikkel, inprenting, ritualisatie, emancipatie, operant en klassiek conditioneren, inclusive fitness, sexuele selectie, altruisme, e.d. Hebben van inzicht in de werking van een aantal processen die een rol spelen bij het tot stand komen van gedrag op alle niveaus (4 typen vragen).

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Colleges, zelfstudie

Toetsing

Multiple choice tentamen

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

Brightspace zal gebruikt worden voor cursusinformatie en collegesamenvattingen

Literatuur

Relevante hoofdstukken uit het boek 'Biology' Campbell and Reece, 12e editie, eventueel aangevuld met extra literatuur via Brightspace.

Aanmelden

Via Usis