Prospectus

nl en

Excursies Flora & Fauna

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. H. Duistermaat Email: Leni.Duistermaat@naturalis.nl

Beschrijving

Algemene veldtraining biodiversiteit in samenhang met omgevingsfactoren, het leren herkennen van de belangrijkste hoofdgroepen biodiversiteit, leren determineren met name van vaatplanten met gebruik van de Heukels’s/Duistermaat Flora; en het leren herkennen van bomen en struiken.

Leerdoelen

Doelstellingen:
1. Het leren herkennen van hoofdgroepen van evertebraten biodiversiteit
2. Het leren waarnemen van biodiversiteitspatronen in het veld, interactie organisme – omgeving en plant – dier
3. Het zelfstandig kunnen determineren, toegepast op Nederlandse vaatplanten m.b.v. Heukels’ Flora
4. Het herkennen van de algemene soorten houtige gewassen (zie lijst in de syllabus) aan de hand van vegetatieve kenmerken, en het gebruik van wetenschappelijke en Nederlandse namen.

Eindtermen:
1. herkennen van hoofdgroepen evertebraten biodiversiteit
2. (her)kennen van 25 houtige gewassen aan blad- en takkenmerken
3. Determineren van Nederlandse vaatplanten
4. Waarnemen en interpreteren van morfologische eigenschappen van vaatplanten

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Werkgroepen, excursies

Toetsing

Onderdeel van het schriftelijk bloktentamen

Het eind cijfer bestaat uit het behaalde tentamencijfer.

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: zal voor aanvang van het tentamen op Brightspace bekend gemaakt worden; aanmelding via email bij aldaar vermelde docent.

Brightspace

Materiaal voor het herkennen van de houtige gewassen is van te voren beschikbaar, evenals de syllabus met overzicht diergroepen en achtergrond van het strandwallen/-vlaktes- en polderlandschap van kuststreek rondom Leiden.

Literatuur

  • VERPLICHT boek: Heukels’ Flora van Nederland, Noordhoff Uitgevers, 24e druk (H. Duistermaat, 2020). ISBN 978-90-01-58956-1.

  • VERPLICHT boek: H. Bellmann (2020). ANWB Insectengids, ISBN 9789021575360

  • Syllabus Veldexcursiegids Duinen & Polder

Aanmelden

Via Usis