Prospectus

nl en

Statistiek (BIO)

Course
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t

Contact

Coördinator: Drs. F.J.A. Jacobs Email: f.j.a.jacobs@umail.leidenuniv.nl

Beschrijving

Inleiding in de statistiek. Aandacht voor: statistische verdelingen (normaal, binomial, Poisson), associaties en relaties, toetsen voor normaal- en niet-normaal verdeelde variabelen. De nadruk ligt op het formuleren en vervolgens toetsen van een hypothese: welke statistische toets hoort bij welk probleem? Via een flowchart van toetsen en boxen met berekeningen in het te gebruiken boek boek ga je na hoe statistische berekeningen worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Inzicht geven in basale statistiek en kansrekening. Studenten leren hypothesen te formuleren en moeten voor verschillende typen onderzoek kunnen aangeven welke statistische toets geschikt is. Studenten leren werken met R Studio.

Eindtermen:
Student kan werken met R Studio. Student kan middels een determinatieschema bepalen welke toets hij of zij moet toepassen. Student kan een heldere vraagstelling en hypothese opstellen. Student leert hoe een onderzoek opgezet moet worden zodat de resultaten antwoord geven op de vraag. Bekendheid met type I en type II fouten.

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Hoorcollege. Studenten maken, met begeleiding, zelf een aantal werkcollege opdrachten waarbij een dataset statistisch wordt geanalyseerd. De collegestof wordt door middel van Multiple Choice vragen getoetst, dit gebeurt via Brightspace. Gebruik van R-Studio.

Toetsing

Per onderdeel wordt middels Brightspace door Multiple Choice getoetst of de stof begrepen is. Je moet tijdens de cursus een minimum aantal MC testen maken. Dit telt niet mee in het eindpunt. Antwoorden op de werkcollege opdrachten tellen voor 1/4 deel in het cijfer, er is een schriftelijke toets die telt voor 3/4 deel mee in het eindcijfer. Het bodemcijfer voor de toets is een 5,0 en voor de werkcollegeopdrachten een 6,0.

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • ¼ werkcollege-opdrachten (min 6,0)

  • ¾ tentamencijfer (min 5,0)

Inzage en feedback op het tentamen

Op afspraak. Bij veel verzoeken om inzage kan er een inzage-uur georganiseerd worden. Voorafgaand aan het hertentamen wordt er indien nodig een vragenuur georganiseerd.

Brightspace

Colleges komen in Brightspace. Ook is hier aanvullend materiaal (o.a. oefententamens) te vinden. Per college-onderdeel is er een multiple choice-toets in Brightspace.

Literatuur

Verplicht boek:

  • Holmes, Moody, Dine and Trueman, Research Methods for the Biosciences, Third edition, Oxford University Press.

We gebruiken R Studio om berekeningen te doen en toetsen uit te voeren. Er is een korte engelstalige handleiding gebruik R Studio.

Aanmelden

Via Usis