Prospectus

nl en

Evolutiebiologie 2

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. K. Vrieling Email: k.vrieling@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Dit vak geeft een totaaloverzicht van de evolutiebiologie. Begrippen uit het eerste jaar, zoals adaptatie, soortvorming, seksueel dimorfisme en altruïsme worden kort herhaald. In de eerste week wordt gefocust op fylogeniereconstructie. Met DNA dat je uit varens geïsoleerd hebt, ga je zelf een moleculaire stamboom maken. In de tweede week ligt de nadruk op populatiegenetica, zowel met computermodellen als met een selectie-practicum met Drosophila, waarbij je zelf selectie uitvoert, genotypeert m.b.v. een SNP analyse en rekent met allelfrequenties. Verder wordt de kennis van de geschiedenis van het leven stevig uitgebreid, onder andere met een fossielenpracticum. In de laatste week wordt aandacht besteed aan evo-devo (evolutionary developmental biology): de ontwikkelingsbiologische basis van evolutionaire veranderingen. Accenten worden tevens gelegd op veroudering, life histories ende relevantie van evolutie voor de menselijke gezondheid. Evolutionaire aspecten van vogelgriep, HIV en kanker komen aan de orde.

Leerdoelen

Doelstellingen: Totaaloverzicht van evolutiebiologie

Eindtermen:

  • De essentie van verschillende fylogeniereconstructiemethoden (parsimonie, maximum likelihood, Bayesiaanse analys) begrijpen.

  • het kunnen analyseren, interpreteren en beoordelen van stambomen en hun ondersteuning.

  • Moleculaire technieken, zoals DNA isolatie, PCR, sequensen en SNP analyse begrijpen en in staat zijn de juiste techniek te kiezen.

  • Kunnen rekenen met allelfrequenties, Hardy-Weinberg, linkage disequilibrium en begrijpen wat er gebeurt met allelfrequenties onder selectie

  • De moleculaire basis begrijpen van variatie en evolutionaire veranderingen.

  • Het leveren van hypothesen over de oorsprong van het leven en feitenkennis over de geschiedenis van het leven.

  • Het evolutionair verklaren van fenomenen als seksueel dimorfisme, sociaal gedrag en veroudering.

Rooster

Van 31 augustus 2020 tot en met 23 oktober 2020, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

Colleges, practicum, werkcolleges, en computerpractica

Toetsing

Tentamen, practicumverslagen en labjournaal.

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:
Labjournaal (10%)
Tentamen (90%)

Minimumcijfer is een 5.5, dat voor beiden onderdelen behaald moet worden.

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Woensdag 21 oktober 2020. Mogelijkheid tot fysiek inzien tentamen.

Brightspace

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Brightspace

Literatuur

Het volgende boek is verplicht:
Evolutionary Analysis van Scott Freeman en Jon C. Herron, Publisher: Benjamin Cummings, 5th edition ISBN 13: 1-292-06127-8
De cursus volgt de structuur van dit boek. Sommige computerpractica verwijzen naar het boek. Er wordt zelfstudietijd ingeroosterd voor dit boek.

Aanmelden

Via USIS