Prospectus

nl en

Moleculaire Biologie (BIO)

Course
2020-2021

Toegangseisen

Aanbevolen: Propedeuse biologie (of vergelijkbare opleiding)

Contact

Coördinator: Dr. B.S. de Pater Email: [b.s.de.Pater@biology.leidenuniv.nl]

Beschrijving

De basale aspecten van de Moleculaire biologie worden behandeld. In een aantal colleges worden de principes van de recombinant DNA technologie, de analyse van DNA en het gebruik van gist als model systeem uitgelegd. Aan de hand van experimenten die representatief zijn voor experimenten in het moleculair biologisch onderzoek, wordt de collegestof in de praktijk gebracht.
Technieken die aan bod komen zijn onder andere cloneren, de PCR reactie, en het gist two-hybrid systeem.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis van de Moleculaire biologie, zowel theoretisch als praktisch.

Eindtermen:
Studenten kunnen zelfstandig eenvoudige moleculair biologische experimenten uitvoeren, weten en begrijpen de theoretische achtergrond.

Rooster

Van 4 januari 2021 tot en met 29 januari 2021, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

Practicum, college

Toetsing

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

Tentamen: weging 67%, bodemcijfer 5,6
Practicum: weging 33%, bodemcijfer 6,0

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Februari 2021; tijd en locatie volgen

Brightspace

Communicatie via Brightspace.

Literatuur

  • Practicum handleiding

  • Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY (niet verplicht)

Aanmelden

Via USIS