Prospectus

nl en

Ontwikkelingsbiologie Dier en Plant

Course
2020-2021

Toegangseisen

nvt

Contact

Coördinator: Dr. C.Tudorache Email: c.tudorache@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Deze cursus is een vervolg op de eerste jaars cursus Biologie van het Organisme – Dier. De mens als terrestisch- en de vis als waterorganisme staan centraal, maar we beginnen met een overzicht van fylogenie van vertebraten. In ontwikkelingsbiologie zal de nadruk liggen op dieren en planten.
De ontwikkelingsbiologie van dieren zal de volgende onderwerpen behandelen: Embryonale ontwikkeling van ongewervelden, ontwikkeling en functie van het gewervelde hart- en vaatsysteem, ontwikkeling van de ledematen, signaal routes die belangrijk zijn in ontwikkelingsbiologie, orgaanvorming in dieren, ontwikkeling na de geboorte, en weefsel homeostase incl. veroudering. We zullen ook aandacht besteden aan toegepaste (b.v. klinische) embryologie, inclusief geboorteafwijkingen.
De ontwikkelingsbiologie van planten zal de volgende onderwerpen behandelen: Embryonale ontwikkeling van de plant, orgaanvorming bij planten, ontwikkeling van bloemen en vruchten, en ontwikkeling van de plant na het embryonale stadium onder invloed van licht.
Daarnaast worden belangrijke levensfuncties waarmee een organisme zich in zijn milieu handhaaft (waarneming, homeostasis, endocrinologie,) en de structuren van de betrokken organen bestudeerd. De cursus wordt uitgebreid met gastcolleges van diverse deskundigen.
De cursus omvat ca. 27 uur (werk)colleges, 7 halve dagen practicum, 12 halve dagen literatuurstudie. De practica zijn bedoeld als ondersteuning van de colleges en omvatten: vergelijkend skeletonderzoek, dissectie van de rat, embryonale ontwikkeling van de kip, photomorphogenese van planten.

Leerdoelen

Doelstellingen: Het verwerven van fundamentele en toegepaste kennis van de ontwikkeling van gewervelde dieren en van structuren en hun functies bij volwassen gewervelde dieren inclusief de mens.

Eindtermen:

 • Kennis van de anatomie van zoogdieren inclusief de mens

 • Kennis van vorm-functie relaties bij gewervelde dieren

 • Kennis van de belangrijkste fysiologische systemen van vissen en zoogdieren

 • Kennis van geboorteafwijkingen

 • Kennis van ontwikkelingsbiologie van planten (overeenkomsten en verschillen met dieren)

Rooster

Van 26 oktober 2020 tot en met 18 december 2020, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practicum, computerondersteund onderwijs, zelfstudie

Toetsing

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

 • Tentamen: weging 65% (bodemcijfer 5,6)

 • Practica: weging 35% (bodemcijfer 6,0)

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

Colleges worden op Brightspace geplaatst

Literatuur

 • Colleges op Brightspace

 • Aanbevolen boek: Principles of Development by Cheryll Tickle and Lewis Wolpert. 4e, 5e of 6e editie.

 • Campbell, Reece, Biology, 11th ed.

 • Eigen aantekening studenten

Aanmelden

Via USIS