Prospectus

nl en

Milieubiologie 2

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. W.L.M. Tamis Email: tamis@cml.leidenuniv.nl

Beschrijving

De cursisten maken kennis met de bedreigingen van milieu en natuur door de mens en van daaruit de formulering van op toepassing gericht milieubiologisch onderzoek. In de inleidende week wordt een overzicht gegeven van de bedreigingen zoals klimaatverandering, verandering landgebruik, invasieve soorten, e.d., en op het beleid voor het oplossen van die problemen. Daarna wordt geoefend in het herkennen en analyseren van milieu- en natuurproblemen en in het opzetten van milieubiologisch onderzoek. In het tweede deel van de cursus worden een aantal onderdelen verder uitgediept. In de aansluitende cursus Veldonderzoek Milieubiologie wordt de kennis die in deze cursus is opgedaan, in praktijk gebracht.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Het verkrijgen van basiskennis van een selectie milieu- en natuurproblemen en de fysieke en maatschappelijke mechanismen die leidden tot het ontstaan ervan.

  • Het verkrijgen van inzicht in de bijdrage die door wetenschappelijk onderzoek kan worden geleverd aan het oplossen van die problemen.

  • De basis van het opzetten van milieubiologisch onderzoek.

Eindtermen:

  • Het kunnen herkennen van natuur- en milieuproblemen in de dagelijkse werkelijkheid.

  • Het analyseren van die milieuproblemen in hun maatschappelijke en wetenschappelijke context.

  • Het op basis daarvan leren formuleren en ontwerpen van op toepassing gericht milieubiologisch onderzoek.

Rooster

Van 15 maart 2021 tot en met 26 maart 2021, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, debat en werkgroepen (pitch-to-peers).

Toetsing

  • Tentamen: weging 60%, bodemcijfer 5,6

  • Onderzoeksverslag en online presentatie: weging 30%, bodemcijfer 6,0

  • Pitch krantensessie: weging 10%, bodemcijfer 6,0

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: studenten kunnen individueel verzoeken (per e-mail) om inzage in hun tentamen, bijv. ter voorbereiding van het hertentamen.

Brightspace

Achtergrond informatie voor programmaonderdelen staat in Brightspace.

Literatuur

Handleiding, (gast)colleges, literatuur op Brightspace.

Aanmelden

Via USIS
Maximaal aantal deelnemers: 85