Prospectus

nl en

Veldonderzoek Ecologie

Course
2020-2021

Toegangseisen

Liefst Ecologie 1 gevolgd (geen verplichting)

Contact

Coördinator: Dr. K. Vrieling Email: k.vrieling@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In deze cursus komen specifieke aspecten van experimenteel onderzoek expliciet aan de orde, namelijk:

 1. Het formuleren van een goede vraagstelling
 2. Literatuuronderzoek (wat is wel en wat is niet bekend)
 3. Het formuleren van hypothese en experiment
 4. De analyse en interpretatie van resultaten
 5. Schriftelijke verslaglegging van de resultaten
 6. Mondeling presenteren van de resultaten

Er wordt een inleiding gegeven tot literatuuronderzoek en mondeling en schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. Bij de ministages moeten studenten eigen onderzoekjes formuleren, uitvoeren, en presenteren, in samenwerking met hun begeleiders. Tijdens de cursus worden zowel ecologische onderzoeksonderwerpen aangeboden met planten, dieren en bestuivers. Er kunnen chemische of DNA bepalingen worden uitgevoerd. De nadruk ligt op experimenteel werk, waarbij theorie uit de cursus Ecologie & Milieu wordt toegepast in eigen onderzoeksprojecten.

Leerdoelen

Doelstellingen: Kennismaking met alle aspecten van onderzoek door het doen van een mini onderzoek. Studenten leren ook in een klein groepje samen te werken.

Eindtermen: Studenten zijn bekend met het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoekje, met het doen van literatuuronderzoek en met het mondeling en schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Van 7 juni 2021 tot en met 2 juli 2021, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Colleges/Instructie statistiek R commander

 • In groepen zelfstandig uitvoeren ministage

 • Presentaties

Alle aspecten van onderzoek doen komen aan de orde. Algemene vraagstelling, maken van hypothesen, relevante literatuur verzamelen en lezen, verzamelen van gegevens, statistische toetsing, mondelinge en schriftelijke verslaggeving. Er wordt in groepen samengewerkt.

Toetsing

Individueel cijfer. Beoordelingen praktisch werk, verslag en eindpresentatie.

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

 • Practisch werk( 40%)

 • Verslag (40%)

 • Presentatie (20%)

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: nvt

Brightspace

Achtergrond informatie staat in Brightspace

Literatuur

Wetenschappelijke literatuur

Aanmelden

Via USIS
Maximaal aantal deelnemers: 85