Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Studieloopbaanorientatie 3

Course
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Email: assistentopleiding@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

De cursus Studieloopbaanorientatie (SLO) loopt over alle bachelorjaren en bestaat uit diverse bijeenkomsten/ activiteiten per jaar. Via hoorcolleges, voorlichtingsbijeenkomsten, individuele en/of groepsopdrachten worden studenten gestimuleerd om na te denken over de keuze voor en inrichting van zijn of haar studie en over zijn of haar wensen t.a.v. een vervolgopleiding of potentieel werkveld na het afsluiten van de bacheloropleiding.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het onderdeel Studieloopbaan oriëntatie heeft tot doel studenten na te laten denken over zijn of haar keuzes tijdens de bacheloropleiding biologie in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die tijdens het derde jaar aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • nadenken over de eigen motivatie en interesses.

  • het vormen van een beeld over de eigen vaardigheden en interesses.

  • het stimuleren tot het vormen van een beeld van de persoonlijke wensen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

  • het vormen van een duidelijk beeld van de keuzemogelijkheden na afronding van de bacheloropleiding.

  • het leren maken van gemotiveerde keuzes voor uitstroom na de bachelor (het al dan niet vervolgen van de studie met een masteropleiding of keuze voor een werkkring).

Eindtermen:
Na het gevolgd hebben van deze cursus gedurende de 3 bachelor jaren kan een student, op basis van het door de student gemaakte persoonlijk profiel en de individuele en groepsgewijze oriëntatie, gemotiveerd kiezen voor bijvoorbeeld een specialisatiegebied, onderwerp van een bachelorstage, masteropleiding of werkkring.

Rooster

Verschillende bijeenkomsten en activiteiten per jaar. Het rooster is te vinden onder 'bestanden'.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en opdrachten

Toetsing

Deelname aan bijeenkomsten/activiteiten, zelfstudie, inleveren van opdrachten en/of presentaties.

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: n.v.t.

Brightspace

Colleges en werkopdrachten worden op Brightspace geplaatst.

Literatuur

Achtergrondinformatie via Brightspace

Aanmelden

Aanmelden via usis