Prospectus

nl en

Theory and method of argumentation

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In onze hedendaagse maatschappij, waarin het publieke debat hevig is gepolariseerd, wordt de vaardigheid om argumenten te kunnen herkennen en beoordelen steeds belangrijker. Is deze vaardigheid gewoon een kwestie van je gezonde verstand gebruiken? Of valt er wel degelijk winst te behalen met inzichten die gebaseerd zijn op argumentatietheoretisch onderzoek? In deze cursus bestuderen we the state of the art binnen de argumentatietheorie en krijg je zicht op meest urgente thema’s waarop het huidige argumentatietheoretische onderzoek zich concentreert. We zullen tevens onderzoeken hoe deze thema’s vanuit verschillende theoretische invalshoeken worden benaderd (o.a. Pragma-dialectiek, Informal Logic, Communication Studies) en welke praktische tools de nieuwste inzichten bieden voor de identificatie, analyse en beoordeling van argumentatie. Je hebt de mogelijkheid om de cursus vanuit een onderwijskundige invalshoek te benaderen (zie leerdoel 4), maar dit is niet verplicht.

Leerdoelen

Na het afronden van de cursus kun je:

 1. de belangrijkste stromingen en thema’s binnen de moderne argumentatietheorie beschrijven en herkennen;
 2. de meest gangbare analysemethoden binnen de moderne argumentatietheorie toelichten en toepassen op concrete gevallen van argumentatief taalgebruik;
 3. de invloed van de context (bijvoorbeeld politiek, reclame) op de karakteristieken op het argumentatieve discours binnen die context toelichten en analyseren;
 4. een nieuwe invalshoek ontwikkelen op een van de behandelde thema’s (dit kan ook zijn: een van de behandelde argumentatietheoretische concepten geschikt maken voor een didactisch lesconcept voor middelbare scholieren);
 5. zowel mondeling als schriftelijk verslag doen van eigen onderzoek en daarover discussiëren;
 6. zowel mondeling als schriftelijk constructieve peer feedback geven op het onderzoek van een medestudent.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Indien daar belangstelling voor is, kan deze werkgroep blended worden gevolgd.

Toetsing en Weging

Toetsing

 • Presentaties

 • Opdrachten + participatie

 • Paper

Weging

 • Presentaties: 20%

 • Opdrachten + participatie: 20%

 • Paper: 60%
  Je bent geslaagd als het gewogen eindcijfer minimaal een 5,5 is.

Herkansing

 • Voor het paper moet je minimaal een 5,5 halen; je kunt de definitieve versie van het paper één keer herkansen.

 • Is je eindcijfer ook na herkansing van het paper onvoldoende (< 5,5), dan moet je het vak volgend jaar opnieuw volgen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De studiewijzer en ander cursusmateriaal zijn te vinden op Brightspace. Bekijk tijdig op Brightspace voor welke teksten je voor het eerste college moet bestuderen.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.