Prospectus

nl en

Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In de MA-scriptie doen studenten verslag van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek op het gebied van een van de vijf specialisaties: Nederlandse taalkunde, Moderne Nederlandse letterkunde, Oudere Nederlandse letterkunde, Nederlandkunde of Taalbeheersing van het Nederlands. De omvang ervan is 20 ec wat neerkomt op 17.000-20.000 woorden.

Leerdoelen

De student moet zelfstandig een probleemstelling kunnen formuleren die getuigt van inzicht in de methodologische uitgangspunten, de centrale vragen en de stand van de kennis binnen het vakgebied. De student moet ook blijk geven in staat te zijn om op basis van de secundaire wetenschappelijke literatuur op een analytische en kritische wijze verslag te doen van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een vakgebied en om ook meer complexe begrippen/methoden van een discipline op inzichtelijke wijze toe te passen op een corpus van – al dan niet tijdens veldonderzoek vergaard – materiaal. De student moet daarnaast ook zelfstandig een scriptieschrijven die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

MA-scriptie.

Toetsing en weging

De eerste lezer, doorgaans een docent van de masteropleiding Neerlandistiek, is verantwoordelijk voor begeleiding en beoordeling van de scriptie. In de eindfase wordt de scriptie voorgelegd aan een tweede lezer. Beide lezers stellen in overleg een cijfer voor de scriptie vast. De student moet de scriptie verdedigen tijdens het eindgesprek met de examencommissie (de eerste en de tweede lezer).

Literatuurlijst

Wordt besproken met de docent.

Inschrijven

Wie in 2021-2022 willen afstuderen, dienen zich vóór 1 december 2021 aan te melden. Dat kan door het Aanmeldingsformulier BA- of MA-scriptie (in oktober wordt daar een mail opgestuurd) in te vullen en dat naar de studieadviseur te mailen met een c.c. naar de sectie waarbij je wilt afstuderen, waarbij de hieronder vermelde docenten als contactpersoon optreden (de contactpersoon is niet noodzakelijk de scriptiebegeleider):

Kort na 1 december wordt er contact met je opgenomen om de startbijeenkomst van het scriptieseminar te plannen.
Als je wil afstuderen in het eerste semester, dient je je bij voorkeur in juni, doch uiterlijk in de loop van augustus aan te melden bij de hierboven genoemde contactpersonen.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docenten (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.