Prospectus

nl en

The logic of the media and the public arena

Course
2021-2022

Toegangseisen

Dit is een specialisatievak voor studenten die ingeschreven staan voor de Master Management in de Publieke Sector, specialisatie Public Affairs.

Beschrijving

Deze cursus is gericht op medialogica en de betekenis ervan voor organisaties in public affairs. We staan eerst stil bij de kenmerken en werking van de moderne media, zowel de conventionele media zoals kranten en omroepen als de sociale media. In public affairs is medialogica en het effect ervan op de publieke arena een steeds belangrijker en vaak ook dwingender of zelfs confronterende factor. Het ene onderwerp haalt de media, het andere niet. Het ene issue brengt een cascade van aandacht teweeg en wordt een enorme hype, het andere blijft beperkt tot een kleine kring, met soms amper toeschouwers. Hoe springt een onderwerp over van het ene medium naar het andere? Hoe gaan organisaties, politici en burgers hier mee om? We staan ook stil bij de wisselwerking tussen de media en de publieke opinie.
In deze cursus is er ook aandacht voor communicatietheorie: op welke manier worden boodschappen opgepakt in de enorme stromen informatie die dagelijks op organisaties en individuen afkomen? Welke mechanismen drijven de selectie van aandacht voor issues in de media en op welke manier kunnen we trends voor issues in media-aandacht op een meer systematische manier in beeld brengen en analyseren? Hoe gaan organisaties met belangen bij de aandacht rond een onderwerp in de media hiermee om?

In public affairs is er grote variatie in strategieën van organisaties in de publieke arena. Organisaties of groepen met belangen (zoals grassroots bewegingen) kunnen zoveel mogelijk media-aandacht zoeken om druk op te voeren, ze voeren dan een expliciete outside lobbystrategie. Of ze willen zulke aandacht juist voorkomen omdat ze zo min mogelijk ruchtbaarheid aan hun zaak of hun eigen handelen willen geven. Sommigen hebben een uitgebreide mediastrategie, anderen voelen zich er ongemakkelijk bij en blijven passief.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan je:

  • Uitleggen hoe de media werken, zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ media.

  • Een analyse maken van de opkomst van media-aandacht voor een issue, de beeldvorming rondom het issue en uitleggen welke mechanismen hierbij in werking zijn.

  • Inzichten uit de communicatietheorie over prioritering en framing toepassen op concrete gevallen waarin een belangenorganisatie media-aandacht zoekt of er het mikpunt van is.

  • Uiteenzetten op welke op media gerichte activiteiten publieke en private organisaties ontwikkelen bij het management van hun reputatie.

  • Laten zien wat de effecten zijn van een outside lobbystrategie via de media en de publieke arena in vergelijking met inside lobbystrategieën waarbij brede aandacht juist wordt vermeden.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Totaal: 140 uur, te verdelen over:

  • 4 uur bestaande uit een introductiebijeenkomst en het bespreken van de draftpaper.

  • 136 uur zelfstudie, bestaande uit het bestuderen van de literatuur, het schrijven van de eindpaper en het werken aan de literatuuropdracht.

Toetsing en weging

  • Literatuur opdracht over 6 artikelen (25%)

  • Individueel paper (75%)

De cijfers voor de literatuuropdracht en het eindpaper moeten beiden tenminste 5,5 zijn. Geen compensatie tussen beide opdrachten.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.
Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Literatuurlijst

De literatuur zal via Brightspace beschikbaar worden gesteld.

Inschrijven

Let op! Inschrijven voor deze module kan vanaf 16 december 13.00 uur tot en met 21 januari.

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. G.E. (Gerard) Breeman g.e.breeman@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen