Prospectus

nl en

Management van de Publieke sector (Instroom 2020-2021 en eerder)

In de master Management van de Publieke Sector analyseren we hoe de overheid oplossingen kan vinden voor de complexe problemen van vandaag. Het functioneren van de overheid wordt doorlopend onder een vergrootglas gelegd door politici, journalisten en betrokken burgers. In allerlei media, waaronder steeds vaker sociale media, tref je meningen aan over het functioneren van de overheid. Het openbaar bestuur werkt doorlopend aan verbeteringen. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij vergroting van doelmatigheid, doeltreffendheid, democratisch gehalte en rechtsstatelijkheid voorop staat. Het publieke en multi-level governance-karakter van het openbaar bestuur zorgt voor de nodige complexiteit en uitdagingen voor de publieke manager en andere publieke sector professionals. Centraal in deze master staat dan ook de vraag:

Hoe kunnen publieke organisaties hun taken optimaal vervullen in een complexe en dynamische omgeving?

Binnen Management van de Publieke Sector kennen we twee specialisaties:

 • Strategie, advisering en verandermanagement (SAV): richt zich op de vraag hoe de publieke sector het best georganiseerd en gemaneged kan worden om zo de publieke dienstverlening van organisaties te kunnen garanderen en verbeteren.

 • Public Affairs (PA): richt zich op de relaties tussen de publieke organisaties en hun omgeving, waarbij ingegaan wordt op de rol van belangengroeperingen en media.

Deze master is een fulltime programma van 60 EC en bestaat uit:

 • Verplichte vakken voor beide specialisaties (40 EC)

 • Vakken per specialisatie (20 EC)

Zie het tabblad van de track hieronder welke vakken je dient te volgen en in welk blok ze gegeven worden. Aan de rechterzijde staat tevens onder ‘Bestanden’ een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom.

Intro

Algemene Informatie over de opleiding

Aan de rechterzijde staat onder bestanden een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom.
N.b. de vakken van de MSc Management van de Publieke Sector zijn alleen toegankelijk voor studenten MPS.

Let op!

Met ingang van september 2021 wordt een curriculumwijziging ingevoerd in de opleiding Management van de Publieke Sector. De afstudeerrichtingen Strategie, Advisering en Verandermanagement en Public Affairs zullen ophouden te bestaan.

Voor studenten die in 2020-2021 of eerder gestart zijn is de onderstaande overgangsrichtlijn opgesteld.

 • In het eerste semester van 2021-2022 wordt het laatste semester van het oude curriculum middels regulier onderwijs aangeboden.

 • Het cohort februari 2020-2021 wordt geacht deze vakken in het eerste semester van 2021-2022 te volgen.

 • Studenten van de cohorten september 2020 en eerder dienen de vakken die zij nog moeten afronden en regulier worden aangeboden voor het februari cohort 2021 te volgen.

 • Onderwijseenheden uit het eerste semester van het oude curriculum worden in het eerste semester van 2021-2022 aangeboden middels een inhoudelijk pakket per onderwijseenheid. Zie tab overgangsregelingen.

 • We vragen studenten prioriteit te geven aan het afronden van de vakken in het eerste semester van 2021-2022 boven het starten van de scriptie.

 • In het tweede semester wordt een inhaalmodule Publieke Waarden en Ethiek aangeboden en een Literatuurmodule Openbaar bestuur: vertrouwen, legitimiteit, crises en bestuurlijke prestaties aangeboden voor studenten die nog een onderwijseenheid moeten afronden.

Public Affairs

Course EC Semester 1 Semester 2
Public Values and Ethics 5
The Policy Cycle and the Administrative Arena 5
The Discipline of Public Affairs 5
Thesis MPS 15

Strategie, advisering en verandermanagement

Course EC Semester 1 Semester 2

Voor een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom, zie de link rechts

Public Values and Ethics 5
Comparative Public Management (MPS) 5
Effects of (disruptive) technology on administration and management 5
Digital Government-Citizen Interaction 3
Human Resource Management 5
Thesis MPS 15

New page

Met ingang van september 2021 wordt een curriculumwijziging ingevoerd in de opleiding Management van de Publieke Sector. De afstudeerrichtingen Strategie, Advisering en Verandermanagement en Public Affairs zullen ophouden te bestaan.
Voor studenten die in 2020-2021 of eerder gestart zijn is de onderstaande overgangsrichtlijn opgesteld.

 • In het eerste semester van 2021-2022 wordt het laatste semester van het oude curriculum middels regulier onderwijs aangeboden.

 • Het cohort februari 2020-2021 wordt geacht deze vakken in het eerste semester van 2021-2022 te volgen.

 • Studenten van de cohorten september 2020 en eerder dienen de vakken die zij nog moeten afronden en regulier worden aangeboden voor het februari cohort 2021 te volgen.

 • Onderwijseenheden uit het eerste semester van het oude curriculum worden in het eerste semester van 2021-2022 aangeboden middels een inhoudelijk pakket per onderwijseenheid. Zie hieronder.

 • We vragen studenten prioriteit te geven aan het afronden van de vakken in het eerste semester van 2021-2022 boven het starten van de scriptie.

Semester 2

 • In het tweede semester wordt een inhaalmodule Publieke Waarden en Ethiek aangeboden in blok 3 voor studenten die dit vak nog moeten afronden.

 • Studenten die Inleiding MPS nog moeten afronden volgen de overgangsregeling Inleiding MPS in blok 3, zie onderstaande cursus omschrijving t.a.v. semester 2.

 • Studenten die Bestuurskundig onderzoek nog moeten afronden , zie onderstaande cursus omschrijving t.a.v. semester 2.

 • Studenten die Prestatiemanagement nog moeten afronden, zie onderstaande cursus omschrijving t.a.v. semester 2.

 • Studenten die Organisatieverandering nog moeten afronden volgen Management en Verandering van Publieke Organisaties uit het nieuwe curriculem in blok 4.

 • Studenten SAV die nog specialisatievakken van missen volgen de Literatuurmodule Openbaar bestuur: vertrouwen, legitimiteit, crises en bestuurlijke prestaties en/of een van de volgende kernvakken van de nieuwe track Bestuur en Advisering: Besluitvorming, Economie voor Beleidsmakers of Politiek en Bestuur (n.b. dus niet Management en Verandering van Publieke Organisaties.)

 • Studenten PA die
  o Klassiekers in de Praktijk van Public Affairs missen volgen: volgt de overgangsregeling Klassiekers in de Praktijk van Public Affairs in blok 4.
  o Medialogica in de publieke arena missen volgen de overgangsregeling Medialogica in de publieke arena in blok 3.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction MPS 5
Performance management 5
Organizational Change 5
Public Values and Ethics 5
The Public Sector: trust, legitimacy, crises and performance 5
Bestuurskundig Onderzoek 5
The logic of the media and the public arena 5
Theory and Practice of Public Affairs 5

New page

Bestuur en medezeggenschap

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

De master Management van de Publieke Sector heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning

Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht voor studie-gerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. Zie hieronder ook verder:

 • Persoonlijke omstandigheden:
  Hieronder vallen in ieder geval: ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden. Als je twijfelt over je situatie, kom dan altijd langs de studieadviseur.

 • Overige studie gerelateerde zaken:
  Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/ Universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.

Daarnaast zijn er ook:

 • Studentendecanen: zij beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen;

 • Studentenpsychologen: zij kunnen bv. helpen bij faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes en bieden daarnaast ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

 • Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

 • De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

 • Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

 • Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator de assessor (student-lid van het bestuur) van de faculteit, hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Career Preparation

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op je (verdere) professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar toepassing in de praktijk?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studieadviseur, de FGGA Career Service en/of medestudenten over gesproken. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de (rest van de) arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De Career Service is er om studenten (en pas afgestudeerden) te helpen bij de overstap naar of volgende stap op de arbeidsmarkt. We geven je persoonlijk advies en organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’)

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere loopbaanactiviteiten. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie