Prospectus

nl en

Keuzeruimte (pedagogiek)

Course
2021-2022

Keuzeruimte

In het derde jaar van de Bacheloropleiding zijn 25 ects ingeruimd voor het volgen van keuzevakken. Voor het invullen van de keuzevakruimte zijn verschillende mogelijkheden, binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen en daarbuiten.

Keuzevakken binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen biedt in het eerste semester (blok 1 en 2) vier keuzevakken aan (zie onderaan deze pagina), die gevolgd kunnen worden door zowel studenten van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen als door studenten van andere bacheloropleidingen.

In blok 1:

In blok 2:

Ook kunnen studenten hun keuzeruimte vullen met vakken uit andere bachelorspecialisaties Pedagogische Wetenschappen dan de eigen specialisatie. Hiervoor zijn enkele voorwaarden van kracht. De studieadviseurs kunnen je alles vertellen over deze voorwaarden en je adviseren bij het vullen van je keuzevakruimte.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure.

Keuzevakken en minoren buiten het Instituut Pedagogische Wetenschappen

Je kunt je keuzevakruimte ook vullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket van vakken met een omvang van 30 ects. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen biedt, in samenwerking met enkele andere instituten van de Universiteit Leiden, de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief aan.

LET OP: Als je een minor wilt volgen die wordt aangeboden door het Instituut Psychologie en die het vak Inleiding in de Psychologie bevat, houd er dan rekening mee dat dit vak vervangen moet worden door een ander vak omdat dit teveel overlapt met het gelijknamig vak uit de Bachelor Pedagogische Wetenschappen. Welk vak ter vervanging gevolgd moet worden is een vraag die moet worden voorgelegd aan de Examencommissie Psychologie. Die beslist hierover.

Losse keuzevakken

En natuurlijk kun je, zoals dat altijd al mogelijk was, je keuzevakruimte vullen met losse keuzevakken die aangeboden worden binnen de Universiteit Leiden of een andere nationale of internationale universiteit.

Er zijn geen minimumgrenzen gesteld aan de omvang van losse keuzevakken, zolang er in totaal maar ten minste 25 ects aan keuzevakken worden gevolgd. Sommige keuzevakken zijn echter uitgesloten, omdat zij te veel overeenkomen met vakken uit de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Studenten wordt aangeraden één of meer vakken te kiezen die aansluiten bij hun eigen belangstelling en voorkennis. Uitsluitend vakken die aan een universiteit gedoceerd worden komen in aanmerking, ook aan een buitenlandse universiteit (zie Studeren in het buitenland.)

Wanneer je je keuzevakruimte vult met losse keuzevakken moet je altijd schriftelijk toestemming aan de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen vragen. Alle keuzevakken moeten worden aangevraagd en geregistreerd in uSis. Uiterlijk drie weken voor aanvang van het keuzevak dien je het verzoek tot toestemming in. Zodra het verzoek is goedgekeurd door de Examencommissie, wordt het vak in je vereisten aan je keuzeprogramma toegevoegd.

Keuzevak aan een buitenlandse universiteit

Voor wie het leuk vindt om een tijdje aan een buitenlandse universiteit te studeren zijn er volop mogelijkheden. Heb je interesse maak dan ruim van tevoren een afspraak met de buitenlandcoördinator, mw. drs. J. Bouwer.