Prospectus

nl en

Fysiologie van ADME

Course
2021-2022

LET OP het 2e semester is nog niet geroosterd, onderwijsvorm en toetsing zijn nog onder voorbehoud.

Beschrijving

De toediening van een farmacon heeft als doel een therapeutisch effect te bewerkstelligen. Hiervoor moet de werkzame stof in de juiste concentratie op de plaats van werking terecht komen. Tijdens Fysiologie van ADME worden de fysiologische processen besproken die de farmaco- en toxicokinetiek van een geneesmiddel bepalen. Mechanismen van absorptie, distributie, metabolisme (ook wel “biotransformatie”) en eliminatie van geneesmiddelen worden behandeld. Ook wordt een aanzet gegeven voor het begrip van de farmaco- en toxicodynamische parameters die de werking van geneesmiddelen bepalen.

Leerdoelen

  • De studenten kunnen kenmerken van ADME: Absorptie, Distributie, Metabolisme, en Excretie van farmaca, definiëren

  • De studenten kunnen biotransformatie (metabolisme) reacties voorspellen aan de hand van de chemische eigenschappen van een geneesmiddel.

  • De studenten kunnen de gevolgen van biotransformatie reacties beargumenteren voor de werkzaamheid en toxiciteit van een geneesmiddel.

  • De studenten kunnen de parameters die de farmaco-/toxicokinetiek van een geneesmiddel beïnvloeden definiëren.

  • De studenten kunnen de gevolgen van de farmaco-/toxicokinetiek beargumenteren in het kader van gewenste en ongewenste effecten van een geneesmiddel.

  • De studenten kunnen de fundamentele werkingsmechanismen van farmaca definiëren in termen van receptoren, signaaltransductie, geneesmiddel interacties, en diverse typen antagonisme.

Literatuur

Aanbevolen:

  • S.E. Rosenbaum; Basic Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: An Integrated Textbook and Computer Simulations; Wiley; 2e editie; ISBN 9781119143154

  • C.D. Klaassen; Casarett & Doull’s Toxicology; McGraw-Hill Education; 9e editie; ISBN 9781259863745

  • Mulroney & Myers; Netter's Essential Physiology; Elsevier; 2e editie; ISBN 9780323358194

Coordinator

Dhr. Prof. dr. E.H.J. Danen

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Ingangseisen

Niet van toepassing