Prospectus

nl en

Analyse van de Internationale Politiek

Course
2022-2023

Beschrijving

Dit vak bouwt voort op het eerstejaarsvak Inleiding Internationale Politiek. Het gaat verschillende theoretische benaderingen van de internationale politiek na waarbij de nadruk ligt op de aard van het internationale systeem, de dynamieken van “global governance” (internationale samenwerking, normen en instituties, de naleving van regels), en globale veranderingen (nieuwe vormen van bestuur en regelgeving, anti-globalisering, het opkomen en ondergaan van grootmachten).

Leerdoelen

Doel 1: De kennis en inzichten van studenten van kernthema’s en -ontwikkelingen binnen de internationale politiek te vergroten.
Doel 2: De vaardigheden van studenten te ontwikkelen om op basis van de theorieën van de internationale politiek kritisch na te denken en patronen en processen ‘achter de krantenkoppen’ te herkennen.

Onderwijsvormen

Beide de colleges en de voorgeschreven literatuur zijn in het Engels.

Studiematerialen

De literatuur zal volledig worden samengesteld uit artikelen uit vaktijdschriften, hoofdstukken uit boeken die online, via de universiteitsbibliotheek, beschikbaar zijn, en andere openbaar toegankelijke (internet)bronnen. De voorgeschreven literatuur dient in de desbetreffende week gelezen te worden.

Brightspace

Belangrijke informatie over het vak zal op Brightspace te vinden zijn. Dit betreft o.a. de syllabus en alle aankondigingen. Van studenten wordt verwacht dat zij regelmatig hun aan Brightspace gelinkte email controleren en geïnformeerd blijven.

Toetsing

Het eerste tentamen en het herkansingstentamen zullen bestaan uit meerkeuzevragen (50% van het eindcijfer) en open vragen (50% van het eindcijfer). Alle vragen worden in het Engels gesteld maar de open vragen mogen in het Nederlands of Engels beantwoord worden.

Aanmelden

Zie 'Praktische Informatie'

Rooster - vakken en tentamens

Zie 'MyTimetable'