Prospectus

nl en

Texts from the Qumran community

Course
2023-2024

Toegangseisen

Klassiek Hebreeuws of gelijkwaardig. Neem in het laatste geval contact op met de docent voor de aanvang van de cursus. Wanneer studenten Bijbels Aramees kunnen lezen, worden er ook bronnen in het Aramees gelezen.

Beschrijving

In deze cursus maken de studenten intensief kennis met een (nader en in overleg te bepalen) selectie van Hebreeuwse of Hebreeuwse en Aramese teksten uit Qumran, regelmatig ook op basis van foto’s van de originele handschriften. Daarbij komen verschillende centrale genres aan bod.

Leerdoelen

In deze cursus leren studenten zelfstandig en kritisch om te gaan met de schriftelijke bronnen uit Qumran in hun taalkundige en culturele context alsmede met de toonaangevende wetenschappelijke hulpmiddelen.

Kennis en inzicht:

  • Kennis van de culturele en historische context van Qumran

  • Kennis van de taalkundige context van Qumran

  • Kennis van de wetenschappelijke hulpmiddelen voor Qumran

Vaardigheden:

  • Studenten kunnen schriftelijke bronnen uit Qumran lezen van de officiele foto’s.

  • Studenten kunnen zelfstandig en kritisch Qumran teksten in hun taalkundige en culturele context plaatsen.

  • Studenten kunnen Qumran teksten zelfstandig interpreteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de onderstaande deeltoetsen en weging:
10% participatie
40% voor vertaling en commentaar van een Qumran-tekst in Nederlands/Engels
50% essay van 2500 woorden.

Het vak is met success afgerond als het resultaat een voldoende is (dwz een 5,5 of hoger).

Herkansing

De herkansing bestaat uit de vertaling en commentaar van een Qumran-tekst en het essay van 2500 woorden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Een goede Nederlandse of Engelse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel / het Oude Testament is behulpzaam. Verdere literatuur (meestal in het Engels) gaat op Brightspace worden aangekondigd.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Studeren à la carte (zonder tentamen).

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Uitwisselingsstudenten met vragen over inschrijving, kunnen contact opnemen met het Humanities International Office.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent vermeld in de informatiekolom rechts.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc, kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen

-