Prospectus

nl en

Keuzevakken Oude Nabije Oosten- studies

De Bacheloropleiding Oude Nabije Oosten-studies (ONOS) biedt keuzepakketten aan die studenten van andere opleidingen zonder bijzondere toegangseisen in staat stellen om binnen een jaar doelgericht brede of vakspecifieke kennis over het adembenemende scala van talen en culturen tussen het Oude Egypte, de Antieke Levant en het Oude Mesopotamië te verwerven. De vakkenpakketten volgen de structuur van de Vrije Keuzeruimte en worden door de opleiding Oude Nabije Oosten-studies aanbevolen omdat zij op de beste manier het inhoudelijke spectrum van de opleiding en haar verschillende tracks vertegenwoordigen. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om individueel advies te krijgen over de samenstelling van een keuzepakket Oude Nabije Oosten. Neem voor verdere informatie contact op met de studieadviseur.

Vrije Keuzeruimte

Naast de universitair vastgestelde minoren kun je natuurlijk ook zelf bepalen hoe je je keuzeruimte invult. Deze invulling is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Het is dus verstanding je hoofdvakopleiding vooraf toestemming te vragen. Dat doe je door een voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie van je hoofdvakopleiding.

De onderstaande vakken zouden onderdeel kunnen zijn van zo'n pakket. Het pakket kan verder aangevuld worden met andere vakken uit de BA Oude Nabije oosten-studies of een andere opleiding. Let daarbij wel op de ingangseisen van de individuele vakken. Sommige vakken kunnen pas gevolgd worden als een ander vak met goed gevolg is afgerond.

Studenten van andere universiteiten/ HBO

Studenten van andere universiteiten dienen gaststudent te worden.

Het ingevulde formulier dien je ter ondertekening aan jouw eigen onderwijsinstelling en ter ondertekening aan de studieadviseur van Oude Nabije Oosten Studies voor te leggen.

Na inschrijving als gaststudent, kun je je via uSis aanmelden voor het betreffende vak.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over de cursussen en de keuzepakketten, neem contact op met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Keuzepakket 1 (30 ec): Breed cultuurhistorisch

Het keuzepakket Breed cultuurhistorisch biedt een 'best of' van de trackgerelateerde programma’s uit Assyriologie, Egyptologie en Hebreeuws en Aramees voor alle geïnteresseerden met weinig of geen voorkennis. Het doel van dit pakket is studenten zo breed mogelijk over de meest belangrijke aspecten van de drie culturen van het Oude Nabije Oosten te oriënteren. Vakken komen uit de gebieden van sociale en religieuze geschiedenis en (materiële) cultuur. Ook taalvakken kunnen hierin worden opgenomen, maar zijn geen vast gedeelte van dit pakket.

Kies 30 ec uit onderstaande vakken. Let daarbij op de toegangseisen bij vakken in het tweede semester:

Eerste semester

Ancient Egyptian Law 5

Kies twee van de volgende vakken:

De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Archaeology of Ancient Egypt 5
Mesopotamoian Religion 5
Literature, Culture and Religion in Ancient Israel. Introduction to the Hebrew Bible 5

Tweede semester

Kies drie van de volgende vakken:

The First Global Empires: Egypt and the Middle East (1st Mill BC – 7th century AD) 5
Literature from Mesopotamia and Anatolia 5
Religion of Ancient Egypt 5
Religions in ancient Israel and the Levant 5

Keuzepakket 2 (30 EC): Assyriologie

Het keuzepakket Assyriologie biedt de mogelijkheid om in het eerste semester basiskennis van Akkadisch (schrift, taal) te verwerven en die dan in het 2e semester te gebruiken om belangrijke bronnen in de originele taal te lezen.

Eerste semester

Introduction to Akkadian and Cuneiform Script 10
Written Sources of the Ancient Near East 5

Tweede semester

Reading Akkadian 10
Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2 5

Keuzepakket 3 (30 EC): Egyptologie

Het keuzepakket Egyptologie biedt de mogelijkheid om in het eerste semester basiskennis van Middelegyptisch (schrift, taal) te verwerven en die dan in het 2e semester te gebruiken om belangrijke bronnen in de originele taal te lezen (Lectuur Middelegyptisch). Dit pakket kan in twee semesters afgerond worden, de cursussen bouwen qua stof en kennis op deze volgorde op.

Eerste semester

Introduction to Middle Egyptian 10
Ancient Egyptian Law 5

Tweede semester

Lectuur Middelegyptisch 10
Religion of Ancient Egypt 5

Keuzepakket 4 (30 EC): Egypte cultuurhistorisch voor studenten van de opleiding Archeologie

Opbouwend op voorkennis in de archeologie van het Oude Nabije Oosten en/of de Mediterrane Wereld biedt dit pakket een overzicht van de cultuurhistorie van het oude Egypte in schrift en materiële cultuur en andere thema’s zoals persoonlijke religie, jurisdictie of buitenlandse invloeden in Egypte.

Kies 30 ec uit onderstaande vakken. Let daarbij op de toegangseisen bij vakken in het tweede semester:

Eerste semester

Material Culture of the Ancient Near East 10

Kies één van de volgende vakken:

Archaeology of Ancient Egypt 5
Ancient Egyptian Law 5

Tweede semester

Museology of the Ancient Near East 5
Religion of Ancient Egypt 5
Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2 5

Keuzepakket 5 (30 EC): Hebreeuws en Aramees

Dit pakket biedt een inleiding tot de klassieke Hebreeuwse taal en het antieke Aramees. Studenten kunnen aan het einde van dit pakket Bijbelse teksten van een gemiddelde moeilijkheidsgraad zelfstandig lezen en door de colleges uit het cultuurhistorisch gedeelte in hun context binnen de culturele, historische en archeologische wereld van het Oude Nabije Oosten plaatsen.

Eerste semester

Introduction to Classical Hebrew 10
Literature, Culture and Religion in Ancient Israel. Introduction to the Hebrew Bible 5

Tweede semester

Reading Classical Hebrew 10
Texts from the Qumran community 5