Prospectus

nl en

Tutoraat Academische Vaardigheden & Mentoraat

Course
2023-2024

LET OP: de Academische Pabo heeft een eigen Tutoraat

Beschrijving

In dit studieonderdeel wordt een start gemaakt met de academische vorming en training van de student in de verschillende leerlijnen academische vaardigheden: onderzoeksvaardigheden, academisch schrijven, toepassen van kennis en inzicht, gesprekstechnieken, presentatievaardigheden en professionele ontwikkeling. Daarnaast wordt de student ondersteund in het wegwijs worden op de universiteit en binnen de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. In het Tutoraat & Mentoraat is ook aandacht voor studievaardigheden die de studievoortgang te bevorderen. Tevens maken studenten een start met de voorbereiding op de arbeidsmarkt door middel van het Learning My Way-systeem, dat helpt bij het maken van keuzes binnen de opleiding.

Tijdens het Tutoraat & Mentoraat word je begeleid door een tutor (een docent) en een mentor (een ouderejaars student Pedagogische Wetenschappen) die nauw samenwerken. Bij sommige bijeenkomsten zie zowel je tutor als je mentor, andere bijeenkomsten worden door één van beiden begeleid.

Leerdoelen

Het doel van het Tutoraat & Mentoraat is het trainen van de verschillende academische vaardigheden, waarbij het uitgangspunt is dat deze vaardigheden belangrijk zijn in vrijwel alle beroepsvelden, waarvoor de Bachelor (en Master) Pedagogische Wetenschappen opleiden. Het Tutoraat & Mentoraat bestaat uit interactieve bijeenkomsten, waarin onder andere wordt geoefend met en gediscussieerd over de volgende onderwerpen en vaardigheden:

 • De opleiding Pedagogische Wetenschappen.

 • Op efficiënte en effectieve manier studeren.

 • Zoeken van literatuur, gebruik makend van de Universiteitsbibliotheek (tutorial Bibliotheekgebruik en online cursus Literatuur vinden).

 • Wetenschappelijke inzichten vertalen in bruikbare informatie voor verschillende doelgroepen.

 • Opzetten en uitvoeren van een mini-onderzoek.

 • Op correcte wijze gebruiken van en refereren aan literatuur.

 • Schrijven van een verslag (inclusief Instaptoets Wetenschappelijk Schrijven).

 • Mondeling presenteren.

 • Zelf als proefpersoon meedoen aan onderzoeken.

 • Ethische aspecten van wetenschappelijk handelen.

 • De academische houding

 • Feedback geven en ontvangen.

 • Samenwerken.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in My Timetable.

Onderwijsvorm

In het eerste semester zijn er wekelijks bijeenkomsten, in het tweede semester vinden nog vijf bijeenkomsten plaats.

Toetsing

Het Tutoraat & Mentoraat wordt verplicht gevolgd tijdens het eerste jaar van inschrijving. Voor dit onderwijsonderdeel wordt geen vrijstelling verleend. Studenten ontvangen, indien zij hebben voldaan aan alle voorwaarden, de studiepunten na afloop van het tweede semester. Deze voorwaarden zijn:

 • Aanwezigheid tijdens alle bijeenkomsten; er mogen maximaal drie bijeenkomsten worden gemist, mits ze worden gecompenseerd met een vervangende opdracht. Afwezigheid moet vooraf per mail gemeld worden bij de tutor en/of mentor. Als meer dan drie bijeenkomsten worden gemist, kunnen de leerdoelen van het vak niet behaald worden. Dat betekent dat het vak in het lopende academische jaar niet met een voldoende afgesloten kan worden. De student moet het vak in het volgende academische jaar in zijn geheel opnieuw volgen.

 • Actieve deelname aan de bijeenkomsten.

 • Voldoende beoordeling van alle opdrachten.

 • Deelname aan de Instaptoets Wetenschappelijk Schrijven.

 • Met een voldoende afsluiten van de tutorial Bibliotheekgebruik en de online cursus Literatuur vinden.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition. ISBN 9781433832161.

Contact

Coördinator is dr. Marije Stoltenborgh.