Prospectus

nl en

Nationale Politiek I: Nederlands Politiek Bestel

Course
2024-2025

Beschrijving

De cursus Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel biedt een eerste inleiding op academisch niveau tot de politicologie of politieke wetenschap aan de hand van het politieke bestel dat voor veel studenten allicht al enigszins bekend is: het Nederlandse. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, en Nederland in Europa.
In Nationale Politiek I worden primair op basis van een handboek in een reeks hoorcolleges de voornoemde aspecten van het Nederlandse politieke bestel behandeld, mede aan de hand van actuele gebeurtenissen en voorbeelden en zo mogelijk in het licht van theorieën en/of in vergelijking met andere landen en politieke systemen. De kernliteratuur van de cursus bestaat uit het handboek Rudy B. Andeweg, Galen A. Irwin & Tom Louwerse, Governance and Politics of the Netherlands (5th ed.). London: Red Globe Press, 2020 ; er is enige aanvullende (eveneens verplichte!) literatuur.

Leerdoelen

  • Oriëntatie op de belangrijkste vraagstukken in de studie van de Nederlandse politiek.

  • Verkrijgen van politicologische kennis en inzicht in het Nederlandse politieke bestel.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (in het Nederlands)

Literatuurlijst

Basisboek:

  • Rudy B. Andeweg, Galen A. Irwin & Tom Louwerse, Governance and Politics of the Netherlands (5th ed.). London: Red Globe Press, 2020.

Aanvullende literatuur:

  • Enkele aanvullende hoofdstukken en artikelen, zoals beschreven zal worden op Brightspace.

Toetsing en weging

Tentamen (100% open begrips- en/of essayvragen)

Er is voor dit vak mogelijk een aanvullende tentamenregeling opgenomen op Brightspace.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie 'Praktische Informatie'

Rooster - vakken en tentamens

Zie 'MyTimetable'