Prospectus

nl en

Politicologie

Politicologie

De minor Politicologie (30 EC) biedt studenten basiskennis over politiek, en politieke instituties en processen. De minor is voor studenten die een politieke of ambtelijke carrière overwegen, maar juist ook voor diegenen die interesse hebben in de alledaagse politiek – in Nederland én over de grens – en daar een grondiger begrip van willen ontwikkelen.

Minorstudenten schuiven in het eerste blok aan bij inleidende vakken over 1) de Nederlandse politiek (ons kiesstelsel, de relatie tussen parlement en regering, politieke partijen, staatsrechtelijke vernieuwing, etc.), 2) vergelijkende politiek (waarin de politieke systemen van verschillende landen worden vergeleken) en 3) internationale politiek (denk aan de relatie tussen landen, maar ook de rol van internationale organisaties).

Daarna volgen minorstudenten in het tweede blok de cursus 4) Politieke Psychologie, waarin het gedrag van politieke elites and burgers centraal staat. De minor wordt in blok 2 afgesloten met de seminarcursus 5) Politieke Instituties in Debat, waarin studenten in debat gaan met elkaar over de voor- en nadelen van bepaalde politieke institutionele keuzes op nationaal én internationaal niveau (denk aan het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd, het invoeren van een stemplicht, het invoeren van referendums, het mogelijke democratisch tekort van de EU, VN-veiligheidsraad lidmaatschap, de proliferatie van nucleaire wapens, etc.).

De mini-minor (15 EC) omvat alleen de drie cursussen in blok 1: Nationale Politiek: Nederlands Politiek Bestel, Inleiding International Politiek, en Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels.

Alle minorcursussen zijn Nederlandstalig en worden in Leiden aangeboden.

In de eerste collegeweek van het academisch jaar 2024-2025 wordt er een introductiebijeenkomst voor (mini-)minorstudenten georganiseerd.

Inschrijven

Inschrijving voor deze minor verloopt via eduXchange. De periode van inschrijving verschilt per doelgroep (zie onder) en ligt tussen 15 mei en 4 juli 2024 (t/m 31 mei 2024 voor TUD/EUR studenten).

Maximum aantal deelnemers: 25

  • Voor studenten van de Universiteit Leiden: zie de minorpagina op het studentenportaal

  • Voor studenten van de TU Delft of de Erasmus Universiteit: meer informatie over aanbod en aanmeldingen is hier te vinden

  • Voor studenten van overige universiteiten: meer informatie over aanbod, aanmelding en plaatsing is hier te vinden

Na sluiting van de inschrijfperiode, ontvang je meer informatie en word je door het Onderwijs Servicecentrum inschreven voor de cursussen. Deze inschrijving bevat alle componenten van de cursus, inclusief het tentamen.

U dient een minor binnen een jaar af te ronden omdat het aanbod jaarlijks wisselt. Mocht dat niet gelukt zijn, dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven voor de volledige minor. Stuur in dat geval een e-mail naar het OSC met daarin de vakken vermeld die u nog moet behalen. U wordt dan apart voor deze vakken ingeschreven.

Contact:

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. Cynthia van Vonno

Studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft, or Erasmus Universiteit Rotterdam hebben voorrang; studenten van andere onderwijsinstellingen komen op de wachtlijst en horen kort voor de start van de minor of ze er plek is. Studenten van andere onderwijsinstellingen die zich willen aanmelden voor de (mini-)minor wachtlijst kunnen een e-mail sturen naar het onderwijsservicecentrum