Prospectus

nl en

Inleiding Internationale Politiek (minor)

Course
2024-2025

Beschrijving

De cursus geeft een inleiding in de internationale politiek vanuit een theoretisch perspectief. Als discipline houdt de internationale betrekkingen zich bezig met de studie van politieke interacties op mondiaal niveau. Daarbij zijn staten nog steeds de belangrijkste actoren, hoewel de invloed van bijvoorbeeld internationale gouvernementele organisaties (zoals de Verenigde Naties) en non-gouvernementele organisaties (zoals Amnesty International) ook is toegenomen. Hoe is het gedrag van deze en andere actoren te verklaren? Deze vraag staat centraal in de cursus. Verklaringen vanuit verschillende denkscholen, zoals het realisme, het liberalisme, en het constructivisme, komen uitgebreid aan bod. In de cursus worden de belangrijkste inzichten die deze theorieën te bieden hebben behandeld aan de hand van concrete voorbeelden. Daarom zal er ook aandacht zijn voor specifieke kwesties en ontwikkelingen in de internationale politiek, zoals globalisering, regionalisme, terrorisme, oorlog en vrede, mensenrechten, armoede en ontwikkeling, en nucleaire non-proliferatie.

Leerdoelen

Doel 1: Brede oriëntatie op de belangrijkste vraagstukken en debatten in de internationale betrekkingen.
Doel 2: Het kunnen reproduceren van politicologische kennis, in het bijzonder op het gebied van de internationale betrekkingen.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Toetsing

  • 100% eindtentamen.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Studiemateriaal

Hoorcolleges:
Baylis, J., Smith, S. & Owens, P. (eds.) (2023). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (8th edition). Oxford: Oxford University Press.

Voor de overige teksten, zie syllabus (via Brightspace)

Rooster - vakken en tentamens

Rooster

Registratie

Zie algemene informatie Minor.