Prospectus

nl en

Politieke Instituties: in Debat

Course
2024-2025

Beschrijving

Stel je voor dat je de kans kreeg om de politieke instituties van een land vanaf nul te ontwerpen. Welke zou je selecteren? Waarom? In deze minorcursus debatteren studenten over tien van dergelijke institutionele keuzes op nationaal en internationaal niveau. We kijken zowel naar de de normatieve argumenten alsmede naar het empirisch bewijs, met betrekking tot de voordelen en nadelen van verschillende institutionele opties. Mogelijke onderwerpen zijn:
Wat moet de kiesgerechtigde leeftijd zijn? Moet er een stemplicht komen? Moet het parlement worden gekozen via een evenredigheids- of meerderheidssysteem? Moet er een parlementaire quota zijn voor vrouwen? Moeten populistische partijen worden verboden? Moeten er bindende referendums komen? Moet digitale microtargeting voor politieke campagnes worden verboden? Zou het land kernwapenstatus ambiëren om? Zou het land permanente lidmaatschap van de VN Veiligheidsraad moeten nastreven?

Leerdoelen

  1. Studenten maken kennis met een aantal centrale debatten in de politiek en politieke wetenschap.
  2. Studenten wegen de voor- en nadelen van politieke institutionele keuzes, waarbij ze de kwaliteit van normatieve argumenten en empirisch bewijs beoordelen.
  3. Studenten ontwikkelen discussie- en argumentatievaardigheden.

Onderwijsvorm

Debatseminars

Studiemateriaal

Wetenschappelijke hoofdstukken en artikelen beschikbaar via de digitale bibliotheek van de Universiteit Leiden.

Toetsing

Participatie (20%)
Debatten (2x20%)
Opiniestukken (2X20%)

Registratie

Zie algemene informatie Minor

Rooster

Zie 'MyTimetable'