Prospectus

nl en

Die deutsche Sprache: Fundament I

Course
2024-2025

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor BA-studenten Duitse taal en cultuur en studenten van de minor ‘Duitse taal, cultuur en geschiedenis’ en ‘Tweedetaalverwerving’.

Beschrijving

Ziel dieses intensiven Seminars ist es, korrekt, frei und flüssig Deutsch sprechen und schreiben zu lernen. Es werden vier Basisfähigkeiten trainiert: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Hierbei wird mit einem Übungsbuch und einer Grammatik gearbeitet; zusätzlich gibt es ein Buch, das beim Üben der Aussprache hilft. Während der Sitzungen wird viel gesprochen und diskutiert. Regelmäßige kleine Tests helfen dabei, den eigenen Fortschritt zu sehen und eventuelle Schwachstellen rechtzeitig zu erkennen und zu beheben.

Leerdoelen

De studenten

 • hebben een stabiele kennis van de Duitse grammatica op B2 niveau

 • beschikken over een woordenschat op B2 niveau

 • beheersen de uitspraak van het Duits op B2 niveau.

Studenten zijn in staat om

 • hun beheersing van het Duits mondeling en schriftelijk onder bewijs te stellen, zowel in voorbereide bijdragen als in spontane interactie

 • de basale structuur van een werkstuk en een mondelinge presentatie op te zetten

 • correcties en feedback op taaluitingen te geven en te ontvangen en ervan te leren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Voorwaarden (zonder cijfer):

 • actieve deelname

 • tweewekelijkse toetsen (woordenschat en grammatica)

 • zelfstandig werken met oefenmateriaal.

Toetsen (met cijfer): 

 • Drie toetsen (getoetste vaardigheden: woordenschat en grammatica)

 • schriftelijk tentamen en mondeling tentamen: presentatie en gesprek (getoetste vaardigheden: schriftelijke en mondelinge productie en interactie)

Weging

 • Drie toetsen: 30%

 • Schriftelijk tentamen: 40%; minimum cijfer van 5,5 vereist

 • Mondelinge eindtoets: 30%; minimum cijfer van 5,5 vereist

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met aanvullende eisen. De aanvullende eisen zijn een minimum van een 5,5 voor het schriftelijk tentamen en de mondelinge eindtoets.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen en de mondelinge deeltoets kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht aan te schaffen:

 • Anne, Buscha, Susanne Raven & Szilvia Szita : Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2, Kompakt. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch +CD (2016), Leipzig: Schubert Verlag. Zweite, veränderte Auflage,

 • Anne Buscha & Szilvia Szita: B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (2024), Leipzig: Schubert-Verlag.

Niet verplicht, wel handig (altijd de nieuwste uitgave):

 • Reinke, Kerstin: Einfach Deutsch aussprechen. Leipzig: Schubert Verlag.

 • Cate, Abraham P. ten/ Lodder, Hans G. / Kootte, Andre (2007), Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdsprachenerwerb. Bussum.

 • Forst, Gabriele (2016), Thematische Woordenschat van het Duits - nieuwe editie. Almere.

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Mannheim u.a.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.