Prospectus

nl en

Literatuurwetenschap: Stromingen 3: Postmodernisme

Course
2009-2010

Postmodernisme is tegelijk een voortzetting van en een afzetten tegen de stroming van het modernisme. Een belangrijk verschil is dat de modernistische kloof tussen hoge en lage cultuur wordt geproblematiseerd in postmoderne teksten. Daarnaast zouden deze teksten zich niet door een typerende en unieke stijl kenmerken, maar opvallen door een allegaartje aan stijlen. Deze twee aspecten hebben postmodernisme ten dele zijn slechte naam bezorgd. Dit college beoogt een tegenwicht te bieden aan deze cultuurpessimistische versie door vooral ook aandacht te besteden aan ‘kritische’ variant. Deze varianten zetten aan tot nadere reflecties op werking en effect van representaties. Deze reflecties maken vertakkingen mogelijk naar taalfilosofie, beeldcultuur, en postkolonialisme aan de hand van romans van o.a. Thomas Pynchon, Charlotte Mutsaers, J.M. Coetzee. Tevens bestuderen we beeldende kunst, film en fotografie. In dit college zal het niet gaan om hoe het postmodernisme zich binnen speci­fieke talen of culturen manifesteert maar om de algemene kenmerken ervan.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Kennis van de historische relatie tussen modernisme en postmodernisme en inzicht in de vormentaal en thematiek van het postmodernisme; kennis van de voornaamste theorieën hierover; de mogelijkheid die kennis intermediaal en intercultureel in te zetten

Literatuur

Reader met artikelen en hoofdstukken over postmodernisme; romans, filmfragmenten, fotografie

Toetsing

Paper

Informatie Bij de docent