Prospectus

nl en

Literatuur

Inschrijving

U kunt zich vanaf 29 juni 2009 10.00 uur tot 21 augustus 2009 inschrijven voor deze minor via U-Twist. U vindt deze minor in U-Twist onder ‘aanmelden cursussen’ en administratiecode LET.

Omschrijving

De minor Kunst en Literatuur in de Moderne en Postmoderne Tijd geeft je een veelzijdige verdieping in de kunst, cultuur en literatuur van de 19de en 20ste eeuw. Je kunt romans en poëzie analyseren van verschillende taalgebieden, zoals Duits, Frans of Italiaans. Je kunt de stilistische kenmerken leren herkennen van moderne en postmoderne literatuur in deze taalgebieden, en hoe deze kenmerken door anderen zijn geanalyseerd. Ook kun je nagaan hoe het moderne leven in deze romans is verbeeld en welke elementen van moderniteit en postmoderniteit door de romanpersonages aan de orde worden gesteld. Maar ook kun je postmoderne Amerikaanse films analyseren die zijn gebaseerd op literatuur, waardoor je een visueel medium combineert met een geschreven tekst. Of je juist verdiepen in een typisch 19de–eeuws nieuw visueel medium zoals fotografie, dat opnieuw in de beeldende kunst van de postmoderne tijd in de volle belangstelling is komen te staan. Ook kun je een college volgen over de aspecten die van belang zijn bij de opvatting van de stad Parijs als ‘hoofdstad’ van de 19de-eeuw: de architectuur van passages, warenhuizen en tentoonstellingen van kunst en techniek. Of je bestudeert hoe kunst en literatuur van de moderne tijd in Duitsland en Rusland in dienst is gesteld van politieke dictaturen. In deze rijke minor heeft elke cursus een ander uitgangspunt, maar bij alle cursussen komen de begrippen modern/moderniteit en postmodern/postmoderniteit terug.

De minor heeft drie verplichte onderdelen van elk 5 studiepunten. Een Inleidend hoorcollege over kunst en literatuur samen en geeft je inzicht in theoretische aspecten van de begrippen moderniteit/modernisme en postmoderniteit/postmodernisme. Dit college wordt verdiept door een verplicht literatuurtentamen als zelfstudie. Het derde verplichte onderdeel is een paper ter afsluiting van de minor. Hiervoor kun je zelf een onderwerp kiezen dat te maken heeft met moderniteit en/of postmoderniteit, en dit onderwerp kan ook aansluiten bij je hoofdvakstudie. Voor je keuzemogelijkheden in de minor zijn eveneens 15 punten gereserveerd. Deze kun je invullen met cursussen die zijn verdeeld over twee trajecten: een traject met accent literatuur uit de moderne en postmoderne tijd, en een traject met accent kunst uit de moderne en postmoderne tijd. Je kiest voor verschillende cursussen binnen één traject, en je kunt ook een werkgroep volgen. De cursussen worden gegeven door docenten Kunstgeschiedenis, Literatuurwetenschap en Talen- en Culturenopleidingen Engels, Duits, Frans, Italiaans en Russisch.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 30/200

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Afsluitende paper 5
Moderniteit en postmoderniteit 5
Moderniteit en postmoderniteit Literatuur tentamen 5

5 ECTS keuze uit

Italiaans: Moderne Italiaanse letterkunde (Letterkunde Ia) 5
Kunst, literatuur en dictatuur: Nazi-Duitsland, DDR, Stalinisme, Socialistisch-realisme 5
Literatuurwetenschap: Historische Avant-garde en Modernisme 10
Literatuurwetenschap: Stromingen 1: Realisme en Symbolisme 10

10 ECTS keuze uit:

Hedendaagse Franse romans postmoderne ontwikkelingen na 1985 en hun receptie 5
Literatuurwetenschap: Stromingen 3: Postmodernisme 10

Kunst

Inschrijving

U kunt zich vanaf 29 juni 2009 10.00 uur tot 21 augustus 2009 inschrijven voor deze minor via U-Twist. U vindt deze minor in U-Twist onder ‘aanmelden cursussen’ en administratiecode LET.

Omschrijving

De minor Kunst en Literatuur in de Moderne en Postmoderne Tijd geeft je een veelzijdige verdieping in de kunst, cultuur en literatuur van de 19de en 20ste eeuw. Je kunt romans en poëzie analyseren van verschillende taalgebieden, zoals Duits, Frans of Italiaans. Je kunt de stilistische kenmerken leren herkennen van moderne en postmoderne literatuur in deze taalgebieden, en hoe deze kenmerken door anderen zijn geanalyseerd. Ook kun je nagaan hoe het moderne leven in deze romans is verbeeld en welke elementen van moderniteit en postmoderniteit door de romanpersonages aan de orde worden gesteld. Maar ook kun je postmoderne Amerikaanse films analyseren die zijn gebaseerd op literatuur, waardoor je een visueel medium combineert met een geschreven tekst. Of je juist verdiepen in een typisch 19de–eeuws nieuw visueel medium zoals fotografie, dat opnieuw in de beeldende kunst van de postmoderne tijd in de volle belangstelling is komen te staan. Ook kun je een college volgen over de aspecten die van belang zijn bij de opvatting van de stad Parijs als ‘hoofdstad’ van de 19de-eeuw: de architectuur van passages, warenhuizen en tentoonstellingen van kunst en techniek. Of je bestudeert hoe kunst en literatuur van de moderne tijd in Duitsland en Rusland in dienst is gesteld van politieke dictaturen. In deze rijke minor heeft elke cursus een ander uitgangspunt, maar bij alle cursussen komen de begrippen modern/moderniteit en postmodern/postmoderniteit terug.

De minor heeft drie verplichte onderdelen van elk 5 studiepunten. Een Inleidend hoorcollege over kunst en literatuur samen en geeft je inzicht in theoretische aspecten van de begrippen moderniteit/modernisme en postmoderniteit/postmodernisme. Dit college wordt verdiept door een verplicht literatuurtentamen als zelfstudie. Het derde verplichte onderdeel is een paper ter afsluiting van de minor. Hiervoor kun je zelf een onderwerp kiezen dat te maken heeft met moderniteit en/of postmoderniteit, en dit onderwerp kan ook aansluiten bij je hoofdvakstudie. Voor je keuzemogelijkheden in de minor zijn eveneens 15 punten gereserveerd. Deze kun je invullen met cursussen die zijn verdeeld over twee trajecten: een traject met accent literatuur uit de moderne en postmoderne tijd, en een traject met accent kunst uit de moderne en postmoderne tijd. Je kiest voor verschillende cursussen binnen één traject, en je kunt ook een werkgroep volgen. De cursussen worden gegeven door docenten Kunstgeschiedenis, Literatuurwetenschap en Talen- en Culturenopleidingen Engels, Duits, Frans, Italiaans en Russisch.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 30/200

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Afsluitende paper 5
Moderniteit en postmoderniteit 5
Moderniteit en postmoderniteit Literatuur tentamen 5

10 ects keuze uit

Beeldende kunst/Fotografie, Nieuwste Tijd 5
Werkgroep Kunst, architectuur en vormgeving in Berlijn 5

5 ECTS keuze uit

Kunst, literatuur en dictatuur: Nazi-Duitsland, DDR, Stalinisme, Socialistisch-realisme 5
Themacursus IIa: Geschiedenis en theorie van de fotografie 5
Themacursus IIIb: Kunst, vormgeving en techniek: van de 19de eeuwse wereldtentoonstelling tot historische avant-garde 5

Modular Course

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een aantal minorvakken te volgen. Per minor wordt aangegeven om welke vakken dat gaat, dit omdat er een logische opbouw is qua moeilijkheidsgraad. Dit vakkenpakket met een omvang van 15 ects dat niet als minor wordt geduid, moet in tegenstelling tot een minor (30 ects) altijd worden voorgelegd aan de examencommissie.

De minor heeft als onderwijsvormen: hoor- en werkcolleges, literatuurtentamen, paper. De keuzemogelijkheden binnen het onderwerp moderniteit-postmoderniteit maken diverse combinaties van cursussen zinvol; er is voor het komende jaar gekozen voor een Traject I Literatuur en Traject II Kunst. Er is een uitstapmogelijkheid voor 5 ects bij keuzecursussen die voor 10 ects behoren tot de hoofdvakken Literatuurwetenschap, Engelse Taal & Cultuur, Kunstgeschiedenis.