Prospectus

nl en

ABC Boekwetenschap

Course
2009-2010

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met verschillende facetten van de boekwetenschap en begrippen en verschijnselen uit de literatuurgeschiedenis. Uitgangspunt vormt de tekstcultuur in de Lage Landen gedurende ongeveer duizend jaar, vanaf de periode van het handgeschreven boek (12e eeuw) tot aan het tijdperk van de nieuwe media (21e eeuw). Technische kwesties aangaande productie, distributie en conservering, die de materialiteit van de overlevering van literatuur verduidelijken en de functionali-teit van boeken en teksten inzichtelijk maken, worden in dit college afgewisseld met meer cultuurhis-torische beschouwingen over uiteenlopende aspecten van het literaire leven.

Onderwijsvorm

Hoorcollege(1 uur per week) met zelfstandige literatuurstudie.

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Aan het eind van het college is de student globaal op de hoogte van de geschiedenis van het Neder-landse boek vanaf de twaalfde eeuw tot en met de huidige tijd. Hij heeft oog gekregen voor aspecten van productie, distributie en receptie van boeken en teksten. Hij is tevens in staat verbanden te leggen tussen boekwetenschap en literatuurgeschiedenis.

Literatuur

  • Berry Dongelmans werkt aan een inleiding in de Boekwetenschap die begin 2011 in boekvorm be-schikbaar zal zijn.

  • Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis (verschijnt voorjaar 2009); deze aflevering is geheel gewijd aan de Nederlandse boekgeschiedenis.

  • Capita selecta uit de inmiddels verschenen delen van de Literatuurgeschiedenis van de Nederlandse Taalunie (nader te selecteren door de betrokken docenten).

Toetsing

Opdracht (20%) en schriftelijk tentamen met open vragen (80%).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Aanmelden

Via USIS

Blackboard

Ja