Prospectus

nl en

Minor

Alle studenten volgen Panorama van de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd (5 ECTS, niveau 200) en Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 1100-1700 (10 ECTS, niveau 300). Deze hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Inschrijving

U kunt zich vanaf 29 juni 2009 10.00 uur tot 21 augustus 2009 inschrijven voor deze minor via U-Twist. U vindt deze minor in U-Twist onder ‘aanmelden cursussen’ en administratiecode LET.

Omschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (1100-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

In het eerste semester volg je de collegereeks Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, waarin een aantal centrale thema’s uit de cultuurgeschiedenis van de betreffende periode wordt besproken. In het tweede semester volg je de collegereeks Transmisssie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700. Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50

Course EC Semester 1 Semester 2
Panorama van de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd 5
Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700 10

Keuzevakken

ABC Boekwetenschap 5
Amadis van Gaule, de langste ridderroman ooit 5
De Bourgondische Nederlanden 5
De Nederlanden en de Iberische wereld in de zeventiende eeuw 5
De Noordse wereld: van Vikingen tot Scandinaviërs 10
Sheherazade's world: culture and history of Medieval Islam 5
Editiewetenschap 5
Europese expansie en globalisering in de middeleeuwen 5
Grote Boeken uit de Middeleeuwse Literatuur 5
Heiligen van eigen bodem in een Amersfoorts handschrift 5
Het verdeelde Europa, 1550-1600 10
Horatius in de Nederlandse literatuur 5
Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen 5
Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Vroegmoderne Tijd 5
Islamitische mystiek 5
Medi?stiek: Hoogtepunten van de middeleeuwse kunst 5
Middeleeuwse Bronnenkunde en onderzoekstechnieken 10
Middeleeuwse paleografie 5
Middeleeuwse wijsbegeerte 5
Nederlandse literatuur in internationaal verband 5
Newton as Philosopher 10
Onderzoeksvragen Middeleeuwen 5
Onderzoeksvragen Vroegmoderne Tijd 5
Oud Schrift I 5
Oud-Friese taal en letterkunde 5
Parochies, polders en percelen. Inleiding tot de nederzettingsgeschiedenis van laag Nederland tot ca. 1600 10
Principes of pragmatisme? Religieuze verdeeldheid en tolerantie in de Republiek 10
Ridders in de Renaissance 5
Staten van Brabant 10
Steppekrijgers 10
Taalverleden van het Nederlands 5
Van Merlijn tot Perkamentus: Tovenaars, waarzeggers en zieners door de eeuwen heen 5

Modular Course

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket .

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.