Prospectus

nl en

Onderzoeksvragen Middeleeuwen

Course
2009-2010

Beschrijving

Onderzoek verrichten op het terrein van de Oudere Letterkunde is fascinerend, maar vergt ook oefening. Daarmee wordt in dit college een begin gemaakt. Het college is opgezet rond het bekendste verzamelhandschrift uit de Middelnederlandse letterkunde: het handschrift-Van Hulthem (Brussel, ca. 1400). Het bevat ruim tweehonderd teksten, waaronder bekende (de abele spelen, de Reis van Sint Brandaan, de Borchgravinne van Vergi enz.) en minder bekende (gebeden, spreukenverzamelingen e.d.). Tijdens het college wordt aandacht besteed aan de inhoud van het handschrift als geheel en aan individuele teksten. Zowel de materiële kant van de tekstoverlevering (het handschrift en de teksten als verzameling) als de aard van de teksten in de collectie en hun onderlinge samenhang komen aan bod.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Studenten oefenen in het verkennen en afbakenen van een onderzoeksterrein, het formuleren van een probleemstelling, het verzamelen en ordenen van onderzoeksgegevens en het opzetten van een wetenschappelijke argumentatie (inclusief bibliografisch zoekwerk). Tevens wordt aandacht besteed aan de verslaglegging van de bevindingen in de vorm van een goed leesbare nota. Bij het schrijven van de nota hoort een individueel gesprek naar aanleiding van een ingediend onderzoeksvoorstel. Het college biedt training in mondeling en schriftelijk presenteren, en in onderzoeksvaardigheden. Het wordt afgesloten met een studentencolloquium.

Studielast

5

Literatuur

  • J. Janssens en L. Jongen (ed.), Segher Diengotgaf, Trojeroman. 2e dr. Amsterdam, 2005.

  • H. van Dijk (ed.), Lanseloet van Denemerken. Een abel spel. Amsterdam, 1995.

  • W.P. Gerritsen [e.a.] (ed.), De Reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw. Amsterdam, 1994.

  • R. Jansen-Sieben (ed.), De burggravin van Vergi. Een middeleeuwse novelle. Amsterdam, 1997.

  • Een selectie van teksten uit het handschrift-Van Hulthem die via Blackboard ter beschikking zal worden gesteld

Toetsing

Werkstuk (75%) en opdrachten (25%). Beide gaan over een onderwerp naar keuze. Aan de werkstukken wordt tijdens het college begonnen. Ze worden ruim na week 13 ingeleverd.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Het college wordt gecoördineerd door Geert Warnar, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103A), tel. 071-5272158, e-mail klik hier.

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Ja.

Opmerkingen