Prospectus

nl en

Onderzoeksvragen Vroegmoderne Tijd

Course
2009-2010

Beschrijving

Teksten uit de zeventiende eeuw stellen ons tal van vragen. De literatuur van die tijd ging uit van een gedachtewereld en een referentiekader dat wij ons maar moeilijk kunnen voorstellen. In dit college wordt de poëticale, ethische en economisch-historische achtergrond bestudeerd van het werk dat verscheen bij de drukker en uitgever Dirck Pietersz. Pers. Zijn veelzijdige productie van 98 vaak belangrijke werken moet toch een bepaalde samenhang vertonen?

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Studenten oefenen in het verkennen en afbakenen van een onderzoeksterrein, het formuleren van een probleemstelling, het verzamelen en ordenen van onderzoeksgegevens en het opzetten van een wetenschappelijke argumentatie (inclusief bibliografisch zoekwerk). Tevens wordt aandacht besteed aan de verslaglegging van de bevindingen in de vorm van een goed leesbare nota. Bij het schrijven van de nota hoort een individueel gesprek naar aanleiding van een ingediend onderzoeksvoorstel. Het college biedt training in mondeling en schriftelijk presenteren, en in onderzoeksvaardigheden. Het wordt afgesloten met een studentencolloquium.

Studielast

-

Literatuur

  • Suyp-stad, of Dronckaerts leven / Dirck Pietersz. Pers ; tekstuitgave met inl. en aant., voorbereid door een werkgroep van Amsterdamse neerlandici en uitgew. door J.E. Verlaan en E.K. Grootes. Culemborg: Tjeenk Willink/Noorduijn, 1978.

  • Een selectie van teksten uit het fonds-D.P. Pers die via Blackboard ter beschikking zal worden gesteld.

Toetsing

Werkstuk (75%) en opdrachten (25%). Beide gaan over een onderwerp naar keuze. Aan de werkstukken wordt tijdens het college begonnen. Ze worden ruim na week 13 ingeleverd.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Ton Harmsen, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 104a), tel. 071-5272117, e-mail klik hier.

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Ja.

Opmerkingen