Prospectus

nl en

Themacursus IIa: Geschiedenis en theorie van de fotografie

Course
2009-2010

Toegangseisen

Zie studiegids en examenreglement

Beschrijving

In de Themacursus 2a voor voltijdstudenten/dagopleiding staan de geschiedenis en de theorie van de fotografie centraal. Belangrijke thema’s zijn de discussie over de oorsprong en uitvinding van de fotografie, de tegenstelling tussen documentaire fotografie en kunstfotografie, geschiedschrijving over fotografie, de vergelijking tussen fotografie en andere media (zoals schilderkunst en film) en ‘hybride’ vormen van fotografie in de hedendaagse kunst. Een van de actuele vragen is of digitale fotografie een nieuw medium is.

Leerdoelen

Het hoorcollege beoogt studenten kennis te geven over de geschiedenis van de fotografie. Studenten methoden aan te reiken om kennis over fotografie te analyseren en zelfstandig in te zetten bij het bestuderen van dit medium in kunst en visuele cultuur. Studenten te leren reflecteren op de maatschappelijke en culturele betekenis van fotografie als contemporain medium in de visuele kunsten

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsing

Hoorcolleges worden getoetst door middel van een schriftelijk tentamen.

Literatuur

  • Boek: Graham Clarke, The Photograph, Oxford (Oxford University Press) 1997

  • Reader voor Themacursus 2a: Theorie van de fotografie vanuit multimediaal perspectief; verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren.

Aanmelden

Via U-twist

Contact

Dr. H.F. Westgeest