Prospectus

nl en

Grammatica Modern Standaard Arabisch 2

Course
2009-2010

Toegangsseis

Deelname ARTV10.

Beschrijving

Inleiding in de grammatica van het Standaardarabisch met daarmee samenhangende onderdelen Taaltraining Modern Standaardarabisch.

Leerdoelen

  • De belangrijkste doelstellingen van de cursus zijn het verwerven van parate kennis van de vormleer (morfologie) van het Modern Standaardarabisch (MSA), met nadruk op de vervoeging van het werkwoord;

  • Het opbouwen van een basiswoordenschat, d.w.z. het kennen van een betrekkelijk groot aantal woorden en hun (voornaamste) betekenissen.

Rooster

Roosterinformatie

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het inleveren van opdrachten verplicht zijn.

Toetsing

In de periode van Toetsen en herkansingen: woensdag 07 januari 2009
Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen/multiple-choicevragen en vertaalopdrachten van het Arabisch naar het Nederlands en vice versa.

Blackboard

ja

Literatuur

  • Faruk Abu-Chacra, Arabic; an essential grammar (Routledge 2007).

  • Willem Stoetzer, Arabische grammatica in schema’s en regels,Bussum 1997. (Aanschaffen)

  • T.F. Mitchell, Writing_Arabic.; A practical introduction to ruqcah script, London 1981. (Facultatief aan te schaffen)

  • Nico van den Boogert, Inleiding in het Arabisch Schrift, Amsterdam, Bulaaq 2002. (Aanschaffen)

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author, Ithaca, N.Y., 1994. (Aanschaffen)

Aanmelden

Aanmelden via U-twist en aanmelden en op Blackboard.
Doelgroep:
1e-jaars studenten BA met specialisatie Arabisch/Studenten BA Islamitische Theologie.

Contact

Bij de coördinerende docent