Prospectus

nl en

Grammatica Nieuwperzisch 1

Course
2009-2010

Toelatingseisen

Cursus Arabisch schrift.

Beschrijving

In dit college zal de student kennismaken met de beginselen van de Perzische grammatica. Een aantal basisregels van de grammatica zullen worden behandeld en door middel van oefeningen leert de student deze regels correct toe te passen. De student maakt ook kennis met de grammaticale terminologie in het Perzisch.

Overzicht

 • Week 1: hoofdstukken 1-2 Een Perzische grammatica en syllabus pp. 1-8.

 • Week 2: hoofdstukken 3-4 Een Perzische grammatica en syllabus pp. 9-12 en 57-59.

 • Week 3: hoofdstukken 5-6 Een Perzische grammatica en syllabus pp. 13-15 en 54-56.

 • Week 4: hoofdstukken 7-8 Een Perzische grammatica en syllabus pp. 16-17 en 60-62.

 • Week 5: hoofdstukken 9-10 Een Perzische grammatica en syllabus pp. 18-19 en 63-65.

 • Week 6: hoofdstukken 11-12 Een Perzische grammatica en syllabus 20-21 en 66-68.

Van dit schema kan worden afgeweken.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus heeft de student is de student in staat om met behulp van een woordenboek zeer eenvoudige Perzische teksten te lezen. In het tweede blok van het 1e semester wordt deze cursus vervolgd met de Grammatica Nieuwperzisch 2, waarin de kennis van de grammatica verder uitgebouwd zal worden.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.
Afwezigheid: maximaal 2x indien voor het verzuim goede redenen kunnen worden aangevoerd; bij meer dan 2x krijgt de student een extra taak opgelegd waarvan de zwaarte samenhangt met het aantal afwezige colleges. Bij 50% verzuim moet het college tijdens het volgend cursusjaar opnieuw worden gevolgd.

Toetsing

Schriftelijk tentamen in toetsweek A, herkansing in toetsweek B

Blackboard/webpagina

Blackboard
h3. Literatuur

 • J.G.J. ter Haar, Een Perzische grammatica, Amsterdam: 1996.

 • Reader Oefeningen Perzische Grammatica verkrijgbaar bij Studiepunt Letteren.

 • Basiswoordenboek Perzisch – Nederlands, A.A. Seyed-Gohrab, G.R. van den Berg, M.E. van Zutphen, Leidschendam: 2007

 • W.M. Thackston, An Introduction to Persian, Bethesda, Maryland: 1993 (facultatief).

 • G. Lazard, A grammar of contemporary Persian, Costa Mesa, CA: 1992 (een handboek van het “officiële” Perzisch, aanschaf ervan is aanbevolen)

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Contact

Bij de docent: Dr. J. Cheung