Prospectus

nl en

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Grammatica Nieuwperzisch 1 5
Grammatica Nieuwperzisch 2 5
Language, politics and culture in the Middle East, a panoramic overview 5
Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1800) 5
Inleiding islamologie 5
Lezen en analyseren Perzische teksten 5
Schriftelijk vertalen Perzisch 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten 5
Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1800-2000) 5
Mentoraat (methoden en technieken) APT 0

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Klassieke Perzische hofpoëzie 5
Cultuurhistorische teksten 5
Klassieke epische literatuur: Shahnama 5
Culturele Antropologie van het Midden-Oosten 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5
Klassieke Mystieke poëzie 5
Sji'isme 5
Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5

Third year

Het derdejaarsprogramma bestaat in 2009-2010 uit de volgende colleges:

1e semester
Literaire analyse (5 ECTS)
Islam en maatschappij van het Midden-Oosten (5 ECTS)
Werkstukseminar (5 ECTS)
Keuzeruimte (15 ECTS)

2e semester
Islamitische mystiek (5 ECTS)
BA-eindwerkstuk (10 ECTS)
Keuzeruimte (15 ECTS)

De vrije keuzeruimte kan op verschillende manieren woren ingevuld, zie minoren

Course EC Semester 1 Semester 2
Literaire Analyse 5
Islamitische mystiek 5
Islam en maatschappij 5
Werkstukseminar 5

More info

Doel van de opleiding
Het Leids Studiesysteem
Opbouw 2e en 3e jaar

2009-2010

In het eerste jaar staat – in het taalspecifieke gedeelte van het programma – het aanleren van een passieve en actieve taalvaardigheid centraal. Dit houdt in de eerste plaats in dat de studenten hedendaagse Perzische teksten leren lezen en begrijpen. Daarnaast wordt ook het spreken van Perzisch geoefend en het luisteren naar en verstaan van gesproken Perzisch. Ten slotte wordt ook aandacht geschonken aan het vertalen van met name het Perzisch naar het Nederlands. Naast de taalcomponenten worden er ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd. De studenten bestuderen de geschiedenis van het Midden-Oosten en krijgen een inleiding in de islamologie en een inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten. Verder wordt aandacht besteed aan de complexe taalsituatie in het Midden-Oosten en de politieke, sociale en culturele implicaties daarvan.Ook krijgen studenten een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek op het vakgebied.

Doel van de opleiding

Bachelors Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen die de specialisatie Arabisch, Nieuwperzisch of Turks hebben gevolgd, hebben een praktische taalvaardigheid in de taal van hun keuze (Arabisch, Nieuwperzisch of Turks). Zij hebben een grondige kennis van de grammaticale structuren van deze taal en een zodanig taalvaardigheidsniveau dat ze in staat zijn zowel klassieke als hedendaagse teksten te analyseren voor een wetenschappelijk verantwoord werkstuk. Verder kunnen ze gesprekken over hun bekende, actuele onderwerpen op hoofdlijnen volgen en zijn ze in staat zelf over dit soort onderwerpen te spreken en hierover een eenvoudige samenhangende tekst te schrijven. Naast taalvaardigheid verwerven de studenten kennis over de geschiedenis, godsdienst (i.c. de islam), literatuur en cultuur van het islamitische Midden-Oosten in zijn geheel. Bachelors die de specialisatie Arabisch hebben gevolgd, verwerven in het bijzonder kennis over het Arabische taalgebied. Bachelors met de specialisatie Nieuwperzisch verwerven in het bijzonder kennis over het Iraanse cultuurgebied en bachelors die hebben gekozen voor de specialisatie Turks verwerven in het bijzonder kennis over het Osmaanse Rijk en Turkije. Daarnaast beschikken studenten na afloop van hun studie over algemene academische vaardigheden.

Het Leids Studiesysteem (LSS)

De Universiteit Leiden wil je helpen om antwoord te krijgen op de vraag of je geschikt bent voor de studie. Daarvoor is het Leids studiesysteem) ontwikkeld.
De pijlers onder dit studiesysteem zijn:

 • Intensieve studiebegeleiding in het eerste jaar
  Gedurende het eerste jaar word je intensief begeleid (studiebegeleidingsplan) door student- en docentmentoren en de studiecoördinatoren. Kijk ook eens op de website over Studievaardigheden.

 • Drie studieadviezen over je studievoortgang in het eerste jaar en, indien nodig, twee studieadviezen in je tweede jaar.
  Het derde advies aan het eind van je eerste jaar is een Bindend Studie Advies. Je krijgt een positief advies wanneer je minstens 2/3 van je studiepunten (= 40 ECTS) hebt behaald waaronder de zogenaamde aanvullende eisen. Dit zijn vakken die naar ons oordeel zo essentieel zijn voor het vervolg van de studie, dat continuering van de studie geen zin heeft als je deze vakken niet hebt gehaald.
  Na twee jaar studie moet je álle eerstejaars vakken hebben gehaald. Verdere informatie over het Bindend Studie Advies (BSA).

De opleiding stelt als aanvullende eis dat bepaalde onderdelen van de opleidingsprogramma’s in de propedeuse in ieder geval zijn afgerond, namelijk de taalonderdelen die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van de studie in het tweede en derde jaar en ten minste één werkstuk. Voor het studiejaar 2009/2010 zijn de volgende onderdelen aangewezen:

 • Grammatica Nieuwperzisch 1 (5 ects).

 • Grammatica Nieuwperzisch 2 (5 ects).

 • Lezen en analyseren Perzische teksten (5 ects).

 • Inleiding literatuur van het Midden-Oosten (5 ects).

Opbouw 2e en 3e jaar

In het tweede jaar wordt de taalverwerving verder gecontinueerd. Het leren lezen en begrijpen van literair Perzisch, zowel klassiek als modern, neemt een belangrijke plaats in in het programma. De studenten ontwikkelen verder hun vaardigheid om uit het Perzisch naar het Nederlands te vertalen. De rijke literaire traditie wordt chronologisch in het tweede en derde jaar behandeld. In het tweede jaar maken de studenten kennis met de Iraanse talen, volkeren, religies, en de geschiedenis van het Iraanse cultuurgebied zowel voor als na de komst van de islam. Daarnaast maken ze kennis met de geschiedenis van de islamitische kunst en vormen van uitvoerende kunsten in het Midden-Oosten, zoals muziek, toneel en film, alsmede de antropologie van het Midden-Oosten. De islamitische mystiek (Soefisme) en Sji’isme komen in het tweede jaar aan bod waarbij de studenten bekend raken met verschillende centrale concepten en rituelen.Daarnaast volgen ze werkcolleges die hen direct voorbereiden op het schrijven van hun afsluitende BA werkstuk. In het derde jaar brengen studenten een eigen accent aan in de studie door middel van de vrije keuzeruimte.

Na de studie