Prospectus

nl en

Grammatica Nieuwperzisch 2

Course
2009-2010

Toelatingseisen

Deelname aan Grammatica Nieuwperzisch 1 (NPTV10)

Beschrijving

In dit college zal de student die kennis van de Perzische grammatica worden bijgebracht die nodig is om teksten in het standaard Perzisch te kunnen lezen en begrijpen. De regels van de grammatica zullen worden behandeld en door middel van oefeningen leert de student deze regels correct toe te passen. De student maakt ook kennis met de grammaticale terminologie in het Perzisch.

Overzicht

Blok 2

 • Week 1: Hoofdstuk 13 Een Perzische grammatica en syllabus 22-26.

 • Week 2: Hoofdstukken 14-15 Een Perzische grammatica en syllabus 27-31 en 69-71.

 • Week 3: Hoofdstukken 16-17 Een Perzische grammatica, syllabus 32-33 en72-75.

 • Week 4: hoofdstukken 18-19 Een Perzische grammatica, syllabus 34-36 en 76-84.

 • Week 5: hoofdstukken 20-21 Een Perzische grammatica, syllabus 37-42 en 85-86.

 • Week 6: appendices 1-2 Een Perzische grammatica, syllabus 43-48 en 87-92.

 • Week 7: syllabus 49-53 en 93-100.

Van dit schema kan worden afgeweken.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus is de student in staat om met behulp van een woordenboek zelfstandig eenvoudige Perzische teksten te lezen. In het tweede semester wordt deze cursus vervolgd met de cursussen Lezen en analyseren en Schriftelijk vertalen, waarin de student zijn/haar kennis van het geschreven Perzisch verder uitbreidt door middel van het lezen, analyseren en vertalen van diverse teksten, om uiteindelijk te komen tot een grondige kennis van de grammaticale structuur van het Perzisch.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.
Afwezigheid: maximaal 2x indien voor het verzuim goede redenen kunnen worden aangevoerd; bij meer dan 2x krijgt de student een extra taak opgelegd waarvan de zwaarte samenhangt met het aantal afwezige colleges. Bij 50% verzuim moet het college tijdens het volgend cursusjaar opnieuw worden gevolgd.

Toetsing

Schriftelijk tentamen in januari, herkansing in januari.

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

 • J.G.J. ter Haar, Een Perzische grammatica, Amsterdam: 1996.

 • Reader Oefeningen Perzische Grammatica verkrijgbaar bij Studiepunt Letteren.

 • Basiswoordenboek Perzisch – Nederlands, A.A. Seyed-Gohrab, G.R. van den Berg, M.E. van Zutphen, Leidschendam: 2007

 • W.M. Thackston, An Introduction to Persian, Bethesda, Maryland: 1993 (facultatief).

 • G. Lazard, A grammar of contemporary Persian, Costa Mesa, CA: 1992 (een handboek van het “officiële” Perzisch, aanschaf ervan is aanbevolen)

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.
N.B. 1e jrs hoofdvakstudenten Nieuwperzisch worden automatisch aangemeld voor deze cursus.

Contact

Informatie

Bij de docent: Dr. J. Cheung