Prospectus

nl en

Schriftelijk vertalen Perzisch

Course
2009-2010

Toelatingseisen

Grammatica Nieuwperzisch 2 (NPTV11)

Beschrijving

Parallel met het college Lezen en Analyseren Perzische teksten (NPTV13) leren de studenten hedendaagse Perzische teksten getrouw in correct Nederlands te vertalen. Op dit college staat de vraag naar het literair vertalen centraal. Is vertalen het mechanisch overzetten van de ene taal naar de andere? Wat gebeurt er precies bij het vertalen van een literaire tekst? Hoe krijg je als vertaler de lezer overgezet in de wereld van de auteur? De studenten leren aandacht te hebben voor deze vragen bij het vertalen van werken uit de moderne Perzische literatuur.

Leerdoelen

  • Inzicht in de aard van literair vertalen. Kennismaking met begrippen als hermeneutiek, exegese etc.

  • Oefening in het vertalen van hedendaagse Perzisch teksten.

  • Oefening in de kunst van het literair vertalen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.
Afwezigheid: maximaal 2x indien voor het verzuim goede redenen kunnen worden aangevoerd; bij meer dan 2x krijgt de student een extra taak opgelegd waarvan de zwaarte samenhangt met het aantal afwezige colleges. Bij 50% verzuim moet het college tijdens het volgend cursusjaar opnieuw worden gevolgd.

Toetsing

Mondeling tentamen waarin de student een passage uit een op college vertaalde tekst zonder hulpmiddelen dient te vertalen, waarbij begripsvragen over de tekst worden gesteld.

Blackboard/webpagina

De te vertalen teksten worden op college uitgereikt en/of per mail aangeleverd.

Literatuur

  • Seyed-Gohrab, A.A, G.R van den Berg en M.E. van Zutphen. Basiswoordenboek Perzisch – Nederlands. Leidschendam : Quist, 2007.

  • Ter Haar, J.G.J. Een Perzische grammatica. Amsterdam : Bulaaq, 1996.

  • De te vertalen teksten worden op college uitgereikt.

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Contact

Bij de docent: Sebastiaan den Uijl