Prospectus

nl en

Klassieke Perzische hofpoëzie

Course
2009-2010

Toelatingseisen

Lezen en analyseren Perzische teksten (NPTV13) en Schriftelijk vertalen (NPTV14)

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding in het lezen en analyseren van klassiek Perzische poëzie. Een groot deel van het college zal gewijd zijn aan de hofdichtkunst; Perzische of Perzisch-georiënteerde vorstenhoven hebben een belangrijke rol gespeeld bij de opkomst van het Perzisch als literaire taal. Deze cursus sluit nauw aan bij Inleiding literatuur Midden-Oosten (NPLK30), Cultuurhistorische teksten (NPLK21), Historische teksten (NPLK24) en Klassieke epische literatuur: Shahnama (NPLK23).

Overzicht

Aan het begin van de cursus zal een inleiding in de verschillende aspecten van de klassieke (hof)poëzie worden gegeven, waarna verschillende teksten zullen worden gelezen en geanalyseerd.

Leerdoelen

De student maakt via de poëzie van verschillende dichters kennis met vormkenmerken, inhoud, genres en historische context en stijlperiodes van de klassieke Perzische poëzie.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting. Hiervoor geldt de algemene richtlijn dat een student niet meer dan twee maal (met goede reden – ter beoordeling van de docent) mag verzuimen. Voor de gemiste colleges moeten vervangende opdrachten worden gemaakt.

Toetsing

De opbouw van het eindcijfer is als volgt:
20% participatie, 80% werkstuk. Onderdeel van het werkstuk is een geannoteerde vertaling van één of meer gedichten uit de in het college behandelde periode.

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

  • Reader Klassieke Perzische Hofpoëzie, verkrijgbaar bij Studiepunt Letteren.

  • J.T.P. de Bruijn (ed.) General Introduction to Persian Literature, London: I.B. Tauris, 2009.

  • J.T.P. de Bruijn, Een Karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie, Amsterdam: Bulaaq, 2002.

  • A.A. Seyed-Gohrab, Courtly Riddles: Enigmatic Embellishments in Early Persian Poetry, Amsterdam, Rozenberg Publishers / West Lafayette, Indiana, Purdue University press, 2008.

  • F. J. Steingass, A Comprehensive Persian English Dictionary, London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992)

  • Opgegeven hoofdstukken of passages uit de belangrijkste naslagwerken of andere relevante literatuur.

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Contact

Bij de docent dr. G.R. van den Berg