Prospectus

nl en

Cultuurhistorische teksten

Course
2009-2010

Na een korte inleiding in de klassieke Perzische grammatica wordt een begin gemaakt met het lezen en interpreteren van teksten uit verschillende cultuurhistorische bronnen, zoals vorstenspiegels, verhalende literatuur, biografieën, memoires, reisverslagen en natuurhistorische teksten, waarbij zal worden ingegaan op de historische en culturele context van deze werken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.
Afwezigheid: maximaal 2x indien voor het verzuim goede redenen kunnen worden aangevoerd; bij meer dan 2x krijgt de student een extra taak opgelegd waarvan de zwaarte samenhangt met het aantal afwezige colleges. Bij 50% verzuim moet het college tijdens het volgende cursusjaar opnieuw worden gevolgd.

A la Carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contractonderwijs alleen mits Lezen en analyseren Perzische teksten (NPTV13) en Schriftelijk vertalen Perzisch (NPTV14) afgerond zijn.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Deze cursus is een kennismaking met het klassieke Perzisch en met een aantal voorbeelden van cultuurhistorische bronnen. Aan het einde van de cursus is de student in staat om zelfstandig klassiek Perzisch proza met behulp van een woordenboek te lezen.

Literatuur

  • Reader Cultuurhistorische teksten, verkrijgbaar bij Studiepunt Letteren.

  • F. J. Steingass, A Comprehensive Persian English Dictionary, London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992)

  • J.T.P. de Bruijn, De Rozentuin, Amsterdam: 1997.

  • C.-H. de Fouchécour, Moralia – Les notions morales dans la littérature persane du 3e/9e au 7e/13e siècle, Tehran: 1986 (facultatief)

  • Opgegeven hoofdstukken of passages uit de belangrijkste naslagwerken of andere relevante literatuur

Toetsing

Schriftelijk tentamen over collegestof en zelfstandig gelezen teksten.
De opbouw van het eindcijfer is als volgt: Participatie 20%, tentamen 80%.

Informatie

Bij de docent: Mw. M. E. van Zutphen

Blackboard/webpagina

Blackboard

Overzicht

  • Week 1: Kennismaking met de kenmerken van het klassieke Perzisch. Inleiding in de klassieke Perzische prozaliteratuur; introductie van tekstmateriaal, secundaire bronnen en woordenboeken.

  • Week 2 – 13: Lezen en analyseren Perzische teksten van teksten opgenomen in de reader, waaronder passages uit Siyasatnama, Chahar Maqala, Qabusnama, Kalila va Dimna en Gulistan.

Opmerkingen

Aanmelden via U-twist.

Toelatingseisen

Lezen en analyseren Perzische teksten (NPTV13) en Schriftelijk vertalen Perzisch (NPTV14)