Prospectus

nl en

Klassieke epische literatuur: Shahnama

Course
2009-2010

In dit college maakt de student kennis met het epische genre in de Perzische literatuur. De nadruk zal hierbij liggen op het Shahnama, het grote Iraanse koningsepos, dat in 1010 werd voltooid door Ferdowsi. Een aantal passages wordt gelezen, vertaald en geanalyseerd. In ieder geval zal een passage uit het verhaal van Siyavosh worden gelezen. Tijdens het college zal aandacht worden besteed aan de (pre-islamitische) achtergrond van het Shahnama en aan de rol van dit epos in de Perzische iconografie en handschriftentraditie. Daarnaast zal worden ingegaan op de betekenis van dit werk in de geschiedenis van het Iraanse cultuurgebied. Deze cursus sluit nauw aan bij Inleiding literatuur Midden-Oosten (NPLK30), Klassieke hofpoëzie (NPLK20), Cultuurhistorische teksten (NPLK21) en Historische teksten (NPLK24).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting. Hiervoor geldt de algemene richtlijn dat een student niet meer dan twee maal (met goede reden – ter beoordeling van de docent) mag verzuimen. Voor de gemiste colleges moeten vervangende opdrachten worden gemaakt.

A la Carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contractonderwijs alleen mits Lezen en analyseren (NPTV13) en Schriftelijk vertalen (NPTV14) afgerond zijn.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in de Perzische epische traditie en met name in de aard en de betekenis van het Shahnama voor de Perzische cultuur.

Literatuur

  • Reader Teksten uit het Shahnama, verkrijgbaar bij Studiepunt Letteren

  • Abolqasem Ferdowsi, Shahnameh – The Persian Book of Kings, trans. Dick Davis, Penguin Classics: 2006

  • F. J. Steingass, A Comprehensive Persian English Dictionary, London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992)

  • Shahnama Studies I, ed. Charles Melville, Cambridge 2006 (facultatief)

  • Opgegeven hoofdstukken of passages uit de belangrijkste naslagwerken of andere relevante literatuur.

Toetsing

Een werkstuk bestaande uit een geannoteerd essay over een aspect van het Shahnama vergezeld van een vertaling van een passage uit het Shahnama. Deze passage dient tevens getranscribeerd en gescandeerd te worden.
De opbouw van het eindcijfer is als volgt:
20% participatie, 80% werkstuk.

Informatie

Bij de docent: Mw. Dr. G.R. van den Berg

Blackboard/webpagina

Blackboard

Overzicht

Aan het begin van de cursus zal een korte inleiding in de Perzische epische literatuur en de geschiedenis van het Shahnama gegeven worden. Vervolgens zal een aantal episodes uit het Shahnama nader belicht worden. Hierbij wordt een deel van een episode gelezen en vertaald.

Opmerkingen

Aanmelden via U-twist.

Toelatingseisen

Lezen en analyseren (NPTV13) en Schriftelijk vertalen (NPTV14)