Prospectus

nl en

Klassieke Mystieke poëzie

Course
2009-2010

Toelatingseisen

Klassieke Perzische hofpoëzie (NPLK20).

Beschrijving

Mystieke poëzie vormt een belangrijk onderdeel van de klassieke Perzische dichtkunst, als een op zichzelf staand verschijnsel én binnen de bredere context van de Islamisiche mystiek – het Soefisme. Op dit college wordt eerst een inleiding gegeven in de geschiedenis van het woord mystiek, waarin de Griekse mysteriegodsdiensten, het Neoplatonisme en de opkomst van het Soefisme binnen de Islam aan bod komen. Met behulp van deze geschiedkundige basis verdiepen studenten zich zowel in de theorie als in de literaire productie van de Perzische mystiek. Op het college worden passages uit de belangrijkste werken van mystieke dichters uit de 10e tot de 14e eeuw gelezen, van Baba Ṭaher tot Hafez. Daarnaast lezen studenten passages uit verschillende mystieke handboeken, waaronder de beroemde Tawasin van Hallaj (d. 922). Via de secundaire literatuur maken de studenten tevens kennis met de grote namen uit de 20e-eeuwse bestudering van het Soefisme, zoals Louis Massignon (1883-1962) en Annemarie Schimmel (1922-2003).

Overzicht

 • Week 1-3: Bronnen Perzische Mystiek. Baba Taher (d. 937/938?)

 • Week 4-5: Iblis Als Geliefde Gods. Sana’i (ca. 1080-1131). Hallaj (ca. 858-922)

 • Week 6-7: Het Motief van de Reis. ‘Attar. (ca. 1145 – ca. 1221).

 • Week 8: Tentamenweek: facultatief college voor vragen, terugblik en prospectus.

 • Week 9-10: De ghazal. Sa’di (1184-1283/1291?)

 • Week 11: Collegevrij

 • Week 12-13: Rumi (1207-1273)

 • Week 14-15: Hafez (1315-1390)

 • Week 16: Conclusie en terugblik.

Leerdoelen

 • Inleiding in de wetenschappelijke bestudering van het Soefisme.

 • Kennismaking met de stijlkenmerken, genres en symboliek van Perzische mystieke poëzie.

 • Oefening in vertaling en structurele literaire analyse van een Perzisch gedicht, met aandacht voor metrum, stijlfiguren, thema’s en motieven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting. Hiervoor geldt de algemene richtlijn dat een student niet meer dan twee maal (met goede reden – ter beoordeling van de docent) mag verzuimen. Voor de gemiste colleges moeten vervangende opdrachten worden gemaakt.

Toetsing

Studenten schrijven ter afsluiting een paper met:

 • Korte biografische schets van een auteur naar keuze.
  o Wie schreef het gedicht?

 • Geannoteerde vertaling en analyse (genre, vorm, stijlfiguren, metrum) van een mystiek Perzisch gedicht naar keuze.
  o Hoe zit het gedicht in elkaar?

 • Interpretatie, indien van toepassing met verwijzing naar eerdere interpretaties van dit gedicht.
  o Wat betekent het gedicht?

 • Eigen verklaring van de plaats en het belang van het gekozen gedicht binnen de Perzische mystiek.
  o Waarom vind jij dit gedicht belangrijk genoeg om te vertalen?
  o Waarom is dat niet zomaar jouw persoonlijke mening?
  o Kortom: Hoe verheldert of verdiept juist dit gedicht een bepaald aspect van de Perzische mystieke poëzie?

Blackboard/webpagina

Gedichten en secundaire literatuur worden per mail aangeleverd.

Literatuur

 • De Bruijn, J.T.P. Persian Sufi poetry : an introduction to the mystical use of classical Persian poems. Richmond : Curzon, 1997.

 • De Bruijn, J.T.P. Een Karavaan uit Perzië: Klassieke Perzische poëzie. Amsterdam : Bulaaq, 2002.

 • Massignon, Louis. La passion de Husayn Ibn Mansûr Hallâj: martyr mystique de l’Islam, exécuté à Bagdad le 26 mars 922: étude d’histoire religieuse. 4 vol. Paris : Gallimard, 1975.

 • Nicholson, Reynold Alleyne. Studies in Islamic mysticism. Cambridge etc. : Cambridge University Press, 1967.

 • Schimmel, Annemarie. Mystical dimensions of Islam. Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1975.

 • Schimmel, Annemarie. As through a veil: mystical poetry in Islam. New York : Columbia University Press, 1982.

 • Schimmel, Annemarie. The triumphal sun : a study of the works of Jalāloddin Rumi. Albany, N.Y. : State University of New York Press, 1993.

 • Steingass, F.J. A Comprehensive Persian-English Dictionary. London : 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India : 1992)

 • Opgegeven literatuur. Deze wordt elke week op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Contact

Bij de docent Sebastiaan den Uijl