Prospectus

nl en

Sheherazade's world: culture and history of Medieval Islam

Course
2009-2010

Toelatingseisen

In staat zijn bronnenmateriaal op een 400 niveau te kunnen analyseren. Voor hoofdvakstudenten Arabisch: propedeuse, en alle colleges van het tweede jaar waarin taalverwerving een rol speelt (Arabische letterkunde, taalkundige diversiteit, dialect en buitenlandsemester).

Beschrijving

Het Baghdad van de sprookjes van 1001 nacht heeft eeuwenlang het stereotype beeld van de Islamitische wereld in het Westen bepaald. In de negende eeuw vonden in Baghdad echter ook belangrijke intellectuele en politieke debatten plaats die het karakter van de Islam gedurende vele eeuwen en in sommige opzichten tot nu toe hebben bepaald. Daarnaast hebben we heel wat informatie over het dagelijkse leven in deze stad: wat mensen aten en dronken, hoe ze zich vermaakten met dans, muziek en literatuur, hoe zij woonden, hoe en waarheen ze reisden. Dit college bestudeert aan de hand van primaire teksten (in vertaling) zowel de grote thema’s als aspecten van het dagelijkse leven in de hoofdstad van het Islamitische rijk op haar hoogtepunt.

Overzicht

 • Inleiding: Bagdad en de Islamitische wereld in de negende eeuw.

 • Door de straten van Bagdad: Hoe werkte de middeleeuwse Islamitische stad?

 • Inrichting van de wereld: Filosofie en religie.

 • Ketters en dissidenten.

 • Inrichting van de wereld: Debatten over leiderschap van de umma.

 • Wat vertellen de sterren? Astronomie en medische wetenschap.

 • Verborgen in het paleis: koninginnen, slavinnen en eunuchen.

 • Feesten en partijen.

 • Van liefde en huwelijk: polygamie, concubines, kinderen.

 • Het economische leven: Bagdad als knoop in een wereldwijd commercieel netwerk.

 • Het literaire leven: onderwijs, salons, boekproductie.

 • Eten en drinken.

 • Vliegende tapijten en jaloerse minnaars: religie en magie.

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van de gebruikte primaire bronnen in het Arabisch of in vertaling. Zij krijgen een overzicht van de meest belangrijke intellectuele ontwikkelingen van de middeleeuwse Islam en van de cultuurgeschiedenis van deze periode Tevens doen zij ervaring op in de mondelinge en schriftelijke presentatie van hun bevindingen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Het college bestaat uit een gezamenlijk gedeelte (1 uur) voor hoofdvakstudenten Arabisch en keuzevakstudenten. Daarna is er nog een half uur college alleen voor hoofdvakstudenten Arabisch. Voor keuzevakstudenten zal er een leesplank zijn in de UB.

Toetsing

Aanwezigheid en participatie 10%; presentatie 30%; werkstuk 60%.
Alle studenten geven eenmaal een presentatie tijdens het college over de voor het college te bestuderen literatuur. De cursus wordt afgesloten met een werkstuk waarvoor in de loop van het semester schriftelijke deelopdrachten worden gemaakt.

Blackboard/webpagina

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, en wel voornamelijk voor het verstrekken van materiaal en informatie aan de deelnemers.

Literatuur

 • From The Meadows of Gold. Translated and edited by Paul Lunde and Caroline Stone (Londen: Penguin Classics 2007).

 • Robert Irvin (ed.), Night and Horses and the Desert. An Anthology of Classical Arabic Literature (Londen: Penguin 2000).

 • Amira Bennison, The Great Caliphs: The Golden Age of the ‘Abbasid Empire (Londen: I.B. Taurus 2009).

 • Verdere literatuur wordt op Blackboard ter beschikking gesteld.

Contact

Bij de docent Prof.dr. P.M. Sijpesteijn