Prospectus

nl en

Wetenschapsfilosofie

Course
2009-2010

Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. In een reeks van hoorcolleges worden eerste enkele algemene thema’s uit de wetenschapsfilosofie besproken, wordt vervolgens ingegaan op de eigen aard van de geesteswetenschappen, en komen uiteindelijk verschillende stromingen binnen de geesteswetenschappen vanuit filosofisch oogpunt aan bod—denk hierbij aan structuralisme, kritische theorie, hermeneutiek en postmodernisme.

Rooster

Semester II, zie rooster

Method of Instruction

Hoorcollege

Course objectives

Na afloop van dit college dienen studenten (a) inzicht te hebben verworven in de aard van wetenschap in het algemeen en van de geesteswetenschappen in het bijzonder, en (b) vertrouwd te zijn geraakt met de belangrijkste stromingen die in de debatten over de geesteswetenschappen een rol spelen of gespeeld hebben.

Required reading

  • Leezenberg en De Vries, “Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen”, Amsterdam University Press (ISBN: 978 90 5356 465 3)

  • plus enkele artikelen

Examination

Schriftelijk tentamen met multiple-choicevragen.

Information

Bij docenten: E.Fortuin@hum.leidenuniv.nl V.Gijsbers@phil.leidenuniv.nl

Blackboard/webpage

Verdere informatie over de cursus zal op de Blackboard-pagina verschijnen.