Prospectus

nl en

Moderne denkers en stromingen in de islam

Course
2009-2010

Moderne stromingen binnen de islam 1
(Typologie van en historische inleiding tot de stromingen binnen de Soennitische en Sji’itische islam).

Doelstelling

Het doel van dit college is de verdieping van de kennis van verschillende hedendaagse religieuze stromingen binnen de islam in hun sociale en historische context. Het accent ligt op de rol en invloed van de belangrijkste hervormingsbewegingen binnen de islam die zijn ontstaan sinds de 19de eeuw.
De collegestof geeft een overzicht van de meest vooraanstaande en gezaghebbende religieuze figuren en verschillende richtingen in de moderne geschiedenis van de moslimwereld. Het accent ligt op drie verschillende socio-religieuze interpretaties :

1) traditionele islam a) traditionalisme en b) neo-traditionalisme;
2) revivalistische islam a) fundamentalisme of reformisme, b) islamisme of politieke islam;
3) liberale islam a) modernisme, b) en neo-modernisme.
Daarna komt het secularisme binnen de islam aan de orde. In de laatste twee colleges bestuderen de studenten de geschiedenis en theologie van de Baha’i en Ahmadiyya bewegingen in de moderne tijd.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.
Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

  • Shepard, William E., ‘Islam and Ideology: Towards a Typology’, International Journal of Middle East Studies, vol. 19/3 (August 1987), pp. 307-335

  • Graham, William A.,_ ‘Traditionalism in Islam: An essay in Interpretation’_, Journal of Interdisciplinary History, vol. 23/3, Religion and History (winter 1993), pp. 495-522.

  • Vakili, Valla, ‘Abdolkarim Soroush and Critical Discourse in Iran’, in John Esposito and John Voll, (eds.), The Makers of Contemporary Islam, Oxford: Oxford University Press, 2001 (chapter 9).

Toelating

Geen eisen, kennis van het Arabisch is niet vereist.