Prospectus

nl en

Egyptische Cultuurgeschiedenis II

Course
2009-2010

Beschrijving

Panorama van de ruim duizend jaar geschiedenis van Egypte tussen Alexander de Grote en de eerste eeuwen van de Islam. De culturele transformatie van het land wordt besproken van de Oudegyptische cultuur via het Hellenisme en de Byzantijnse cultuur naar de Islam. Een serie specialisten verschaft een reeks heldere inleidingen op onderwerpen zoals de laatste eeuwen van de Oudegyptische religie, de geschiedenis van Romeins Egypte, of de cultuur van de koptische monniken.

Leerdoelen

De student verkrijgt kennis van de belangrijkste feiten en gegevens die bepalend waren voor de geschiedenis en de cultuur van Egypte tussen 330 v.Chr en 900 n.Chr. De student verkrijgt inzicht in de processen van culturele verandering die in Egypte hebben plaatsgevonden. De student verwerft inzicht in het belang van de samenhang van historische, textuele en archeologische gegevens bij de studie van de cultuurgeschiedenis.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Literatuur

  • A.K. Bowman,Egypt after the Pharaohs, 2e editie London 1996, 264 p.

  • R.S. Bagnall,Egypt in Late Antiquity, Princeton 1993, hoofdstukken 1, 2, 7 en 8; pp. 15-109 en 230-309

  • C. Riggs,The Beautiful Burial in Roman Egypt: Art, Identity and Funerary Religion, Oxford 2005, pp. 1-33

De literatuur moet bij voorafgaand aan het tentamen worden gelezen en de hoofdzaken eruit kunnen worden gevraagd. Een moedercopie van de literatuur is vanaf maart 2010 te vinden in de bibliotheek van het NINO, bij de balie.

Aanmelden

Contact Bij de docent Prof.dr. O.E. Kaper.

Opmerkingen

Overzicht van de colleges:
1) 3 feb. Ptolemeïsche geschiedenis (L.E. Tacoma)
2) 10 feb. Romeins-Byzantijnse geschiedenis (Tacoma)
3) 17 feb. Ptolemeïsch bestuur en economie (B.P. Muhs)
4) 24 feb. Romeins-Byzantijns bestuur en economie (F.A.J. Hoogendijk)
5) 3 maart Monniken en mystici: vroegchristelijk en Koptisch Egypte tot 641 (J.vd Vliet)
6) 10 maart Geschiedenis en archeologie van Alexandrië (O.E. Kaper)
7) 17 maart Archeologie van het dagelijks leven: provinciale steden en dorpen in de Nijlvallei en de oasen (Kaper)
8) 31 maart Etniciteit en schriftelijkheid (Muhs)
9) 7 april Familie en demografie (Tacoma)
10) 14 april Religie: De tempels en goden (Kaper)
11) 21 april Religie: De graven en de dodencultus (Kaper)
12) 28 april Vroegchristelijke kunst en architectuur (G.J.M. van Loon)
13) 12 mei De komst van de Islam (P.M. Sijpesteijn)