Prospectus

nl en

Introduction to Dutch Literature from 1800

Course
2009-2010

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse letterkunde van 1800 tot nu. Naar aanleiding van de colleges lezen de studenten gedichten, korte verhalen, romans en romanfragmenten.
Deze cursus sluit aan bij de cursus Inleiding in de Nederlandse letterkunde 1 (DSLK2A).

Onderwijsvorm

Hoorcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste werken van de Nederlandse letterkunde van 1800 tot heden. Inzicht in de ontwikkelingsgang van de moderne Nederlandse letterkunde. Omdat dit college in het Nederlands wordt gegeven draagt het automatisch bij tot het verbeteren van de taalvaardigheid.

Studielast

-

Literatuur

Literatuur – primair en secundair – wordt op het college bekend gemaakt.

Toetsing

Er worden twee schriftelijk tentamens afgelegd over de opgegeven literatuur en de op het college behandelde stof. Het eerste wordt afgenomen na het eerste Blok, het tweede na het tweede Blok. Het tentamen bestaat uit open essayvragen. Het gebruik van woordenboeken (niet elektronisch) is toegestaan bij het maken van het tentamen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Informatie

Bij de docent: o.j.praamstra@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

-

Opmerkingen

Overzicht: De studenten bereiden zich voor door het lezen en bestuderen van de primaire en secundaire literatuur die tijdens de colleges behandeld worden. In de eerste vijf colleges wordt de Nederlandse letterkunde in de periode 1800 tot 1885 behandeld; in de volgende vijf de letterkunde van 1885 tot de Tweede Wereldoorlog; in de laatste drie de letterkunde na de Tweede Wereldoorlog. Een proeftentamen maakt deel uit van de cursus.

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de Nederlandse letterkunde